Честваме месец под надслов: „По пътя на българската свобода”

Публикувана 12.02.2020

Месецът под  надслов: „По пътя на българската свобода” включва изяви, свързани с темите: „Левски във времето” и „3 март – помним и почитаме” и се провежда от 12 февруари до 12 март 2020 г. Събитията в него са посветени на няколко важни годишнини:

- 147 г. от обесването на Апостола на свободата Васил Левски

- 142 г. от Освобождението на България

- 180 г. от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа – национални герои

- 170 г. от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов.

Организатори са: Община Пловдив, Общински комитет „Васил Левски” – Пловдив, „Ротари” и „Зонта”, проект  „Народните будители и аз”, Регионален исторически музей – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”, Народна библиотека „Иван Вазов”, Общински читалищен съюз – Пловдив, Гражданско движение в полза на образованието „Хр. Г. Данов”, Асоциация на учителите - пенсионери „Найден Геров”, Комитет „Родолюбие”, районните клубове на пенсионера.

Ето програмата на предстоящите изяви:

ОРГАНИЗАТОРИ:                                   ТЕМАТИКА:

 •НЧ „П.Р.Славейков 1908”     Среща с Благой Емануилов- изследо-    
 ДАТА: 12.02. 2020 г., ЧАС: 11.00    вателят на живота и залавянето на Васил         
 МЯСТО:Дом на учителите                  Левски .
                                                                В ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНАТА - разговор
                                                                върху книгите му : „ЗАЛАВЯНЕТО НА 
                                                                ВАСИЛ  ЛЕВСКИ  И ТАЙНИТЕ 
                                                                ИМПЕРСКИ  СЛУЖБИ” и  „ТАЙНИ И
                                                                ЗАГАДКИ  ОКОЛО ЗАЛАВЯНЕТО НА
                                                                ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”

•НЧ „Назъм Хикмет-1922“      Лекция за ролята на четите в Освободи         
ДАТА: 17.02.2020, ЧАС: 14.00           телното движение на България: МЯСТО:СУ „Л.Каравелов”                -разказ за българските хайдути : Хаджи
                                                                 Димитър и Стефан Караджа с  4-ти клас
                                                                - 180 г. от рождението на Хаджи Димитър  
                                                                   и Стефан Караджа

•НЧ „Хр. Смирненски – 1935”  ИЗЛОЖБА  по сучай 147 г. от обесване-
ДАТА: 15.02.2020г.                               то на Апостола на свободата Васил МЯСТО:ВЪВ ФОАЙЕТО НА             Левски
                 ЧИТАЛИЩЕТО

•НЧ „ГеоргиТърнев – 1900“     „Живот, посветен на Отечеството” –
ДАТА: 17.02.2019, ЧАС: 13.30     тържествено отбелязване на147 години
МЯСТО:В ЧИТАЛИЩЕТО      от гибелта на Васил Левски.


  
•НЧ „Назъм Хикмет-1922“      В седмицата на Левски – в библиотеката
ДАТА: от 17 до 21.02.2020 г.              на НЧ „Назъм Хикмет-1922г.”
МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕТО                  Изложба  от книги и фотографии за Васил
                  /ул. „Мортагон” 6/                   Левски 

                 
•НЧ „Младост – 1983“     „Мъжеството да бъдеш със своя народ“
ДАТА: 18.02.2020, ЧАС: 14,00     Вечер за заветите на Левски
МЯСТО:Зала на клуб „Идея”                 
                 ЖР „Тракия“, бл. 13   

• ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                Общоградски митинг – ПОКЛОНЕНИЕ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                            по случай 147-та годишнина от
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                   Обесването  на Апостола на  свободата
ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”        Васил Левски
„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”
КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”
НБ „ИВАН ВАЗОВ”
ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 10.00
МЯСТО: ПРЕД ПАМЕТНИКА
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БУНАРДЖИКА


•НЧ „Шалом Алейхем 1945”     - Документална изложба  - „Васил
ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 11.00         Левски- Апостол на българската 
МЯСТО: ФОАЕ  ЧИТАЛИЩЕ              свобода”
             ул.” Христо Г. Данов” 20           -  Урок по родолюбие- „ПОКЛОН,
              АПОСТОЛЕ” 

•НЧ „Иван Вазов – 1904“   „ И днес си ни нужен, Апостоле!”
ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 10.00  поетичен рецитал
МЯСТО:В ЧИТАЛИЩЕТО   „ Песните на Левски” – филм
               ул. „П. Р. Славейков” 33

•НЧ „Съвременник – 1986“  Изява: „Ако печеля, печели цял
 ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 15.30  народ – ако губя, губя само мене си”
МЯСТО:БИБЛИОТЕКАТА  НА  Делото на Апостола- среща с ученици
ЧИТАЛИЩЕТО                                           от ІІІ а клас с кл.ръководител  г-жа
                                                                       Лора Митева от СУ „Св.Софроний
                                                                       Врачански"
•НЧ „Димитър Пешев- 1998“  “Васил Левски-живот и дело“ -
ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 14.00  мултимедийна презентация  и 
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО   беседа

 

•НЧ „Съвременник – 1986  „И не забравяйте – Времето е в
ДАТА: 20.02.2020, ЧАС: 15.00  нас и ние сме във времето, то нас
МЯСТО: БИБЛИОТЕКАТА            обръща и ние него обръщаме“
       Презентация пред учениците от
І в клас с кл. ръководител Таня
Драганова от СУ „Св.Софроний
                                                                       Врачански"


•НЧ„Димитър Благоев – 2008“  Патриотично утро с възрожденски
ДАТА: 24.02.2020, ЧАС: 11 - 12.00 песни и Клавирен  рецитал на
МЯСТО:БИБЛИОТЕКАТА НА  Момчил Арабаджов
ЧИТАЛИЩЕТО

•НЧ „Хр. Смирненски – 1935” “ИЗЛОЖБА  по случай 142 г.  от
ДАТА: 27.02.2020г.   ЧАС:                        Освобождението на България  от
МЯСТО:ВЪВ ФОАЙЕТО   османско владичество
                 НА ЧИТАЛИЩЕТО                                 

•НЧ „Шалом Алейхем 1945”        „Подвигът  на Хаджи Димитър
ДАТА: 28.02.2020, ЧАС: 14.00         и Стефан Караджа” - МЯСТО:БИБЛИОТЕКА                          Беседа
             ул.” Христо Г. Данов” 20          


•НЧ „Георги Търнев - 1900”        „Споделена памет” - тържествено
ДАТА: 02.03.2020, ЧАС: 13.30         отбелязване 142 години  от Освобож-
МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕТО                       дението на България от османско иго


•НЧ „Димитър Пешев- 1998“  “Истината за освобождението на ДАТА: 02.03.2020, ЧАС: 15.00  България“ - Лекция
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО   
•НЧ „Антим І - 1937“         Урок по родолюбие „Честит 3-ти
ДАТА: 02.03.2020, ЧАС: 11.00         март България!“  с ученици от
МЯСТО: ДЕТСКИ ОТДЕЛ НА              ОУ „Кочо Честеменски”
                  БИБЛИОТЕКАТА   


•НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1983“        „ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СЪРАТ-
 ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 12.00        НИЦИ” – лектор Методи Крумов
МЯСТО: Регионален историчес-     
ки музей, експозиция „Българско
Възраждане”      

•НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1983“        Премиера „БОТЕВ И НЕГОВИТЕ
ДАТА: 12.03.2020, ЧАС: 12.00        БРАТЯ”, сборник  с  очерци  на
МЯСТО: Литературен  салон        Петър Ненков
„Възраждане”      


•НЧ „Алеко Константинов-1954“ “Поклон пред тебе Апостоле“ -
ДАТА: 19.02.2020, ЧАС: 18.00  верижно четене на стихове, посветени 
МЯСТО: ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН          на Васил Левски от пловдивски
НА ЧИТАЛИЩЕТО творци. Прожекция на филм за живота и делото на Левски.
Обсъждане на нови книги, посветени    на живота и делото на Апостола /Писмата на Левски 1866-1872 г.Избрано.2019 г. Павлов, Пламен. Васил Левски. Другото име на свободата; Москов, Румен. Делата  на Васил Левски. Известни и неизвестни. 2019/.


•НЧ „Алеко Константинов-1954“             Гостуваща изложба, посветена на
ДАТА: 02.03.2020, ЧАС: 18.00       3-ти март – картини от фонда на НБ  

 ГАЛЕРИЯ АЛЕКО                    „Иван Вазов“, посветени на Руско-  
                                                                       турската освободителна война.
                    

Организаторите обявяват  К О Н К У Р С на следните теми:

● По пътя на свободата
● Левски във времето
● 3 март – помним и почитаме
● 170 години от рождението на Иван Вазов-патриарх на българската литература
● 1205 години от рождението на св.Методий /около 815-885/, брат на св. Константин-Кирил Философ
● 180 години от рождението на Екзарх Йосиф І
● 200 години от рождението на Сава Доброплодни

Право на участие имат всички ученици от 5 до 11 клас, разпределени в две възрастови групи: 5 -7 клас и 8 - 11 клас.

Всеки участник има право да се включи в конкурса с една или повече творби във всяка от следните форми на изява: Стихотворение, Разказ, Есе, Рисунка или Мултимедийна презентация.

Литературните творби трябва да бъдат до две компютърни страници (1800 удара без интервалите),  без имената на авторите.

Рисунката да е с максимален формат 35/50 см. Да се паспартира (формат на паспартуто до 50/70 см). Върху нея да не се отбелязва името на автора.

Пратката с творбите трябва да съдържа: две копия от литературните творби, един брой оригинал на рисунката и придружаващо писмо със заявление, указващо в коя възрастова група и по коя тема авторът желае да участва, също така и малък запечатан плик с данните на участника: трите имена, клас, училище, град, община, адрес по местоживеене, телефонен номер и електронен адрес за контакти.

Творбите за участие в конкурса по всички теми  ще се приемат до 13 март 2020 г. (петък), лично или по пощата на адрес: 4000 гр. Пловдив ул. „Райко Даскалов“ 53, Дом Левски, ет.1, офис 30А на Общински комитет „Васил Левски” и „Народните будители и Аз”.

Източник: GustoNews