Защитници на парка в "Северен" търсят юристи за решаването на проблема там

Публикувана 11.02.2020

Поне двама юристи да защитават казуса по застрояването на терена зад хотел "Санкт Петербург" в Пловдив поискаха активистите, които се обявяват против застрояването на парка в "Северен". На днешната сесия те развяха трикольор и лозунги: "Да спрем застрояването на парка!” и „Не на бетона върху зелените площи!".

Дойдоха, за да възразят срещу действията на Общината като лице по делото срещу застрояването на парка. "Общината води делото по начин, по който то да бъде загубено", твърдят активистите. Според председателя на Инициативния комитет Асен Костов, въпреки гласувания ПУП, юристът на Община Пловдив заявявал, че това не е парк.

"По време на делото юристът не възрази на експертизата, която беше с неверни твърдения. Вместо това спореше за размера на мащаба. Попита има ли дървета там и дървесина. Това е нелеп въпрос", заяви Асен  Костов.

Костов предложи на съветниците да се вземе отношение по експертизата на арх. Миленкова и настоя за създаването на работна група в общината за решаването на проблема.

Костов и подкрепящите го активисти призоваха също да не се обявяват за продан общински терени, които са междублокови пространства.

Припомняме, че собственикът на имота Байрам Солак заведе дело, с което обжалва отказа на Община Пловдив  за застрояване на част от неговия терен. Той е на площ от 16 дка, а строителството е предвидено върху 6 дка. Останалите 10 дка остават парк.

Източник: GustoNews