„Модър - Царевец” и ул. „Даме Груев” - на дневен ред в Бюджет 2020

Публикувана 10.02.2020 11:12

Два възлови обекта - подлез „Модър - Царевец” и ул. „Даме Груев”, са включени допълнително в капиталовата програма на Община Пловдив за 2020 г., която ще се обсъжда утре в местния парламент. 

За старта на строителството на "Модър - "Царевец" и ул. "Даме Груев" са планирани по един милион лева. Съответно бюджетът става 345 251 629 лева вместо предварително обявените 343 милиона.

Приходите за двата обекта ще се набавят от продажби на общински имоти.  Администрацията се надява да получи 4,5 млн. лева от различни сделки.

Отчуждителните процедури на ул. „Модър” и „Царевец” са напълно завършени. Зам.-кметът по строителство Пламен Райчев обясни, че предстои актуализация на стария проект от 2009 г., за който в бюджета са предвидени 100 000 лева. Според него в края на първото полугодие-началото на второто може да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител. Ако няма обжалване, строителството на подлеза би могло да стартира наесен. Приблизителната му стойност е 12 млн. лева, но точната сметка ще стане ясна, след като се изготви окончателният вариант на проекта.

За ул. „Даме Груев” тепърва ще се уточнява кой проект ще се изпълнява - за основен ремонт или за реконструкция с разширение, което струва около 8 млн. лева.  За разширението трябва да се отчуждават два имота и това ще отнеме време.

При бюджет 345 млн. лева държавата поема 186 млн. лв., а останалите 159 милиона са заложени като собствени приходи на общината.

За капиталови разходи тази година са заделени около 35 млн. лева. Най-много пари са планирани за образованието - 153 млн. лева  За здравеопазването са предвидени 17,4 млн. лева, за социално осигуряване и грижи - 16, 5 млн. лева, за чистота - 33 млн. лева, за озеленяване - 5 милиона, за култура - почти 20 млн. лева, за спорт - 6,3 млн. лева.

Проектобюджетът е разгледан в постоянните комисии на Общинския съвет, преди да се обсъжда на утрешната сесия. От комисията по спорт искат да се увеличат парите за спортните клубове и вместо 1 290 000 общо да станат 1,6 млн. лева.

Димчо Петров от ВМРО е внесъл цял пакет с нови обекти и чака администрацията да ги приеме. Съветникът иска 30 000 лв. за паркинг на бул. „Александър Стамболийски” 36-42, а също така 42 000 лева за видеонаблюдение в парк „Райчо Кирков”, 142 000 лева за нова детска площадка на ул. „Трети март”, 50 000 лева за табели, 7000 лева за знамена.

Константин Георгиев /Кауза Пловдив/ предлага да бъдат актуализирани бюджетите на районните кметове

Още през декември кметът Здравко Димитров оповести, че районите ще получат по 300 000 лева за капиталови разходи. Кметовете обаче твърдят, че парите са малко. Съветникът Слави Георгиев се е подписал, че е против така предложеното финансиране за 2020 г., а Веселина  Александрова /Демократична България/ е заявила, че има особено мнение.

Предварителното проучване сочи, че бюджетът ще бъде приет най-малко с 30 гласа "за" от съветниците от групите на ГЕРБ, "Кауза Пловдив", ЗС "Ал. Стамболийски", "Съюз за Пловдив". 

Източник: Марица