Каназирева свиква работна среща за загубите на питейна вода в "Столипиново"

Публикувана 08.01.2020

Проблемът със загубите на питейна вода в пловдивския квартал „Столипиново“ ще бъде обсъден на работна среща в Областната администрация днес.

Инициативата е на областния управител Дани Каназирева и има за цел да бъде анализирана  реалната ситуация в квартала, степента на изграденост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, качеството на извършваните услуги, включително начина на отчитане и заплащане на същите от потребителите.

Ще бъдат обсъдени и проблемите с водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води от жилищните блокове на ул. Сокол и ул. Батак, техническото състояние на тези сгради, както и други проблеми с водозахранването на компактни части от квартала с нискоетажно застрояване.

„До настоящия момент отговорностите за съществуването на тези проблеми са били прехвърляни между отделни държавни институции и местната власт, като са предприемани спорадични и непоследователни мерки за тяхното разрешаване. Основната цел на срещата е да се обединят усилията на местната власт и компетентните регионални органи и институции, като се потърси схема за последователни действия, с конкретни задължения и отговорности за постигане на по-бързи и ясни резултати при разрешаването на проблема със загубите на вода и подобряване качеството на извършваните ВиК услуги в квартала, категорична е Каназирева

За участие в срещата са поканени: Пламен Райчев –заместник-кмет “Строителство и инвестиции“ в община Пловдив,  арх. Невена Балчева- заместник-кмет „Общинска собственост и устройство на територията“,  арх. Димитър Ахрянов - главен архитект на общината , Иван Стоянов –кмет на район „Източен“, Спартак Николов  - управител на ВиК и експерти от областната администрация.

Източник: GustoNews