Увеличиха такса "смет", лек спад на данък МПС

Публикувана 28.12.2019 13:26

Без особени дебати бяха приети новите данъчни ставки на Община Пловдив, които влизат в сила от 2020 г. Общинските съветници приеха промяната на такса "Битови отпадъци" с 28 гласа ЗА, 16 - ПРОТИВ и без ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

С 27 ЗА, 13 - ПРОТИВ и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, бяха гласувани промените в туристическия налог, данък "Придобиване" и данък МПС.    

"Съюз за Пловдив" предложи по-голямо намаление за данък МПС, което да обхване и категорията Евро 4, но то не бе прието от мнозинството. Мотивите бяха, че намалението се прави единствено за най-високоекологичния клас автомобили и по този начин се стимулира покупката на по-екологични коли.

Кметът Здравко Димитров обяви, че в средата на януари очаква обществено обсъждане по бюджета на Община Пловдив, а в края на месеца - одобряването му.

Какви са новите данъци на Пловдив?

Промените са такса „Битови отпадъци”  с 0,3 промила нагоре  от 1,5 на 1,8 промила за физически лица, данък придобиване на имущество от 2,5% на 3%, туристически данък с 20 ст. на нощувка.   Намаля се данък МПС за две категории – Евро 5 и 6 с близо 10%, но само за екологичния коефициент.

Какво означава това в абсолютни стойности?

Такса Смет

Такса „Битов отпадък”, която може да се използва само за услугите за поддържане на чистотата в града, е с  0,3 промила за физически лица  - до 1,8 промила. Така, ако притежавате апартамент от 70 кв.м с 50 000 лева данъчна оценка  досега сте плащали 75 лева. С промяната годишната база ще стане 90 лева, или 15 лева повече.

Данък МПС

Новият данък МПС засяга едва  15 000 автомобила в Пловдив. Това е броят  на автомобилите с еврокатегория  от Евро 5 и 6 от общо 170 000 регистрирани автомобили в общината. Намалението от около 10% обаче не е на цялата сума, която се плаща, а средно ще бъде между 5 и 10 лева на кола по-малко.

Причината е, че ставките за мощност на автомобилите не се променят.

За най-ниска категория цената  до kW e 55 ст./kW.  За най-масовите автомобили – от 55 kW до 74 kW струва 77 ст./kW. Следващият клас от  74 kW до 110 kW  цена е 1,62 ст./kW.  От  110 kW  до 245 kW струва 1,90 лева на киловат, а над тези стойности е 2,10 лева на kW.

Мощността на автомобилите се умножава по имуществения компонент – колкото по-нова е колата, толкова е по-голям той. Така новите коли се умножават по 2,3  коефициент, а най-старите по 1,1. Този коефициент се определя от парламента и градските власти нямат отношение. Те обаче определят  коефициента на екологичния клас в дадените граници.  Промяната касае Евро 5 и Евро 6.  Коефициентът за първия досега бе 0,80 – с намалението от 7%  той става 0,75. За колите с най-висок екологичен клас той става от 0,60 до 0,55, което е близо 10%.

Как ще  отрази това на джоба ви, ако имате нов автомобил до 5 години, който е с мощност от 75 kW? При цена за киловат от 1,62 лева то първичната сума става 121,5 лева. Тя трябва да се умножи по имуществения коефициент, който в случая е 2,3 и се получава 279,45 лева. Ако колата е Евро 5, досега сумата се е умножавала по 0,8 и общата сума става 223,5 лева окончателна цена.  С новата промяна с коефициент от 0,75  общата сумата пада до 209,5 лева.  При по-ниския клас откъм мощност  – до 75 киловат, но със същите показатели – година и екологичност, при 70 kW сумата намалява от 99,1 лева до 93 лева.

Данък  „Придобиване”

Това е налог, който пловдивчаните плащат за придобиване на движимо и недвижимо имущество.  При имоти сумата, която се облага е при уговорена цена, при автомобилите и превозните средства по застрахователна стойност.

Досега този данък бе 2,5%, а с промените той става 3%, което е максималното, което допуска закона.  Ако закупите апартамент на стойност от 150 хиляди лева досега е трябвало да платите на Общината 3750 лева за сделката. С промяната до 3% тази сума става 4500 лева.

При покупка на автомобил на застрахователна стойност от 15 000 лева, се плаща 375 лева, а с промяната тази сума става 450 лева.

Източник: GustoNews