Търсят специалисти „Туризъм” и „Строителство” в Община Перущица

Публикувана 20.12.2019

Община Перущица обяви две свободни работни позиции. Те са за длъжността специалист „Строителство” към Дирекция „Строителство, архитектура, благоустройство, общинска собственост, хуманитарни дейности, европейски проекти” и специалист „Туризъм” в Туристическия информационен център.

Изискваният за заеманите длъжности са обявени на страницата на общината в интернет: https://www.perushtitsa.bg/

Подаването на документите ще се осъществява в деловодството на община Перущица и по имейл: perushtitsa_ob@abv.bg до 20.01.2020г. включително.

Източник: GustoNews