Папката с документи за строежа в Южен е разпиляна, протестиращите не могат да се запознаят с тях

Публикувана 07.12.2019

Протестиращите граждани от район „Южен” изразиха недоволство от това, че не им е предоставена папката с документи, относно строежа до т. нар. Юбилеен блок в района. След преговорите в четвъртък в Общината им бе обещано, че по Закона за достъп до информация те  могат да видят материалите, касаещи строителството на терена.

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=70181&FCID=FC143cd0f0ed98bb34a87789b59fcbd76b

Припомняме, че в 13 часа в понеделник трябва да се състои тристранна среща в Общината между инвеститора, представители на протестиращите и градската власт.

Ето пълния текст от писмото на недоволните граждани:

Вчера бяхме при зам. кмета по устройство на територията арх. Балчева. Въпреки уверенията на кмета, че ще бъдем допуснати да разгледаме цялата информация и всички преписки в папката с одобрения през 2005 г. ПУП - ПРЗ за имот 56784.530.1882, отново бяхме отпратени с аргумент, че папката е разпиляна и трябва да се събере. Отделно след официално подадено заявление за достъп до обществена информация от общински съветник Добромира Костова НЕ са ѝ предоставени следните документи:

1.       Обяснителна записка към одобрения ПУП

2.       План схеми за електрификация, ВиК, вертикално планиране, изменение на транспортно комуникационната инфраструктура

3.       Цветно копие от легендите към Застроителния план на район „Въстанически“-  юг от 1980 г.

4.       Копие от одобрения опорен план, част от окончателния проект на действащия в момента  ОУП на гр. Пловдив. Това е нарушение на чл. 17 Ал. 4 от правилника за организацията и дейността на общинския съвет на гр. Пловдив. 

ИК "Граждани против презастрояването в район "Южен"

Източник: GustoNews