Кметът официално има вече 9-ма заместници

Публикувана 05.12.2019

Кметът Здравко Димитров от днес вече официално има деветима заместници. Това стана факт, след като с 30 гласа "за", 14 "против" и четирима въздържали се, общинските съветници гласуваха предложението за структурата на дейност 122 "Общинска администрация", внесено от градоначалника.

Преди това главният секретар на Общината Ангелина Топчиева успокои страстите в залата, като обяви от трибуната, че с новите две зам-кметски длъжности щатът на администрацията не се раздува, а остава същия. 353-ма души работят в администрацията по делегираните от държавата дейности и 130 са на длъжности, дофинансирани с общински приходи, което прави 483-ма души, заети с чисто административни дейности (без служителите от общинските предприятия).

Така Здравко Димитров ще разчита на заместници в ресорите:

„Финанси, здравеопазване, стопанска дейност и екология“;

„Обществен ред“;

„Транспорт“;

„Устройство на територията и общинска собственост“;

„Строителство и инвестиции“;

„Култура, археология и туризъм“;

„Образование и бизнес развитие“;

„Европейски политики и социални дейности“;

„Спорт и младежки дейности“.

Очаква се постът на зам-кмет „Европейски политики и социални дейности“ да бъде зает от Анести Тимчев, дясна ръка на Димитров по време на изборите, а ресор „Строителство и инвестиции“ да бъде поверен на Пламен Райчев, досегашен шеф на Областно пътно управление-Пловдив.

Автор: Богомил Генев