Преизбаха доц. д-р Веселин Кметов за декан на Химическия факултет на ПУ

Публикувана 20.11.2019

Общото събрание на Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведено днес, 20 ноември, отчете успешен мандат и преизбра за декан доц. д-р Веселин Кметов. 

„Изданията на Рейтинговата система на висшите училища в България показват, че през изминалия мандат ПУ „Паисий Хилендарски“ трайно е сребърен медалист в обучението на химици и скъсява дистанцията спрямо националния лидер Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ръст бележи и комплексният коефициент за качество на обучението – ПМС 328/30.11.2015. Получената от НАОА оценка 9.48, нарежда професионално направление „Химически науки“ на първо място сред 28-те направления в Пловдивския университет и е гарант за успешното развитие на факултета през следващия шестгодишен акредитационен период“, подчерта доц. Кметов. Той припомни, че е в ход мащабна реконструкция на сградата на Химическия факултет, която ще осигури изцяло подновена, модернизирана и естетизирана среда за обучение на настоящите и бъдещи студенти.  

„Сега е наш ред да докажем, че вложените и безспорно необходими инвестиции са заслужени и ще тласнат факултета силно напред в академичното му развитие.  Изправени сме пред уникален шанс – да се вдъхновим, да се сплотим, да сътворим по-доброто бъдеще на нашия факултет, който е национално достижение и ценност“, призова преизбраният декан.

Източник: GustoNews