Ученици преоткриват релефните форми и свойствата на водата

Публикувана 12.11.2019

Националната програма „Иновации в действие“ за пореден път събира възпитаниците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ - Пловдив, и ЧОУ „ Д-р Мария Монтесори“ - Варна.  На 14 и 15 ноември към двете училища ще се присъедини и иновативно ОУ „Любен Каравелов“ от гр. Попово. През двата дни учители и ученици ще споделят добри практики в прилаганите иновации, ще обменят идеи, ще изследват релефните форми, свойствата на водата и ще се потопят в дебрите на математика. Ще се обсъди и приложимостта на метода на Монтесори.

„В училище “Свети свети Кирил и Методий”, гр. Пловдив, от началото на учебната 2018/2019 година в една паралелка пилотно е въведен методът на Монтесори, а през тази учебна година - в още една паралелка. Променена изцяло е образователната среда - фокусът при преподаването е изместен към свободното придвижване в класната стая и задълбочено изследване на даден проблем. Така ученето се трансформира от преподаване в преживяване. Учениците работят в специално подготвена среда, която да ги подтикне към развитие”, каза директорът на училището Таня Николова.

По думите ѝ, в началото у родителите има известни съмнения, че свободата, която дава методът, ще затрудни самите деца, но опитът показал, че деца, които към настоящия момент имат устойчиво ниво на концентрация и изградено чувство за ред, се справят с предизвикателствата на средата.

При второкласниците се наблюдавал голям интерес към природните науки, а в тричасовия урок ученици с постоянно ниво на внимание свободно и задълбочено изследвали природните явления и сами допълвали и обогатявали природния музей, изграден в училището.

„В училищния двор е изградено опитно поле, в което учениците и родителите участват, експериментират и се грижат за отглеждането на различни култури и споделят удоволствието да берат плодовете на своите грижи”, каза още Николова.

Източник: GustoNews