Близо 15% е изборната активност в пловдивска област към 12 часа днес

Публикувана 03.11.2019

Община             Бр.секции            Бр. избиратели    Бр.гл.12.30 ч                    %
АСЕНОВГРАД           106                       53 869                  10185                       18,91%
БРЕЗОВО                    20                         5 335                    1681                      31,51%
КАЛОЯНОВО              20                          9 303                     2120                    22,79%
КАРЛОВО                   11                           6 668                    2003                     30,04%
КУКЛЕН                       14                           5 638                    1445                     25,63%
ЛЪКИ                           11                           2 471                      940                     38,04%
МАРИЦА                      15                          9 317                     2375                     25,49%
ПЛОВДИВ                   478                      286 859                    30396                   10,60%
ПЕРУЩИЦА                   7                         4 108                       890                      21,67%
ПЪРВОМАЙ                 40                        22 399                      5051                    22,55%
РАКОВСКИ                    5                            3 126                   620                       19,83%
РОДОПИ                       56                         26 678                  4746                      17,79%
САДОВО                         4                         1 142                    413                         36,16%
СОПОТ                            12                       8 574                    2114                       24,66%
СЪЕДИНЕНИЕ               19                        8 291                    2166                      26,12%
ХИСАРЯ                         23                       10 311                    2389                      23,17%
Общо за областта        841                      464 089                  69534                    14,98%

Източник: GustoNews