Едва 5% е избирателната активност в пловдивска област към 10 сутринта

Публикувана 03.11.2019

Община                       Бр.секции    Бр. избиратели    Бр. гл-10.00 ч.         %
АСЕНОВГРАД              106              53 869                      3582                    6,65%
БРЕЗОВО                      20                5 335                         909                 17,04%
КАЛОЯНОВО                20                9 303                         830                    8,92%
КАРЛОВО                      11               6 668                          820                  12,30%
КУКЛЕН                         14                5 638                         556                     9,86%
ЛЪКИ                             11                2 471                         563                   22,78%
МАРИЦА                       15                 9 317                        981                  10,53%
ПЛОВДИВ                    478             286 859                     8491                     2,96%
ПЕРУЩИЦА                   7                4 108                         274                      6,67%
ПЪРВОМАЙ                  40              22 399                       1980                     8,84%
РАКОВСКИ                     5               3 126                           164                    5,25%
РОДОПИ                       56              26 678                      1 640                     6,15%
САДОВО                         4              1 142                           197                     17,25%
СОПОТ                          12              8 574                          820                      9,56%
СЪЕДИНЕНИЕ              19              8 291                         802                      9,67%
ХИСАРЯ                        23             10 311                        822                      7,97%

Общо за областта         841           464 089                          23431              5,05%

Източник: GustoNews