Открита е обществена поръчка за технически проект на Околовръстното на Пловдив

Публикувана 28.10.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за изработването на технически проект и подробен устройствен план за Околовръстен път на гр. Пловдив, съобщиха от Пътната агенция. 

Дължината на обходното трасе ще бъде 18,7 км. Индикативната стойност на поръчката е 3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет.

Околовръстният път на Пловдив е от съществено значение за района и е важен за развитието на индустриалната зона и връзката й с града. Проектът предвижда промяна в габарита на пътя, изграждане на локални платна за осигуряване на достъп до търговски, крайпътни и други обекти, разположени в близост до съществуващия път.

Околовръстното трасе включва участък от път ІІ-86 Пловдив - Асеновград като началото е при отделянето му от път І-8 Пазарджик - Пловдив, а краят е при новоизграждащото се кръгово кръстовище между път ІІ-56 Брезово - Пловдив и път ІІ-86. Отделно от това се проектира и път ІІІ-805 п. в. Царацово - Съединение, който също се отделя от път І-8 Пазарджик - Пловдив в северна посока към АМ „Тракия“. Двата пътя ІІІ-805 и път ІІ-86 оформят западен околовръстен път на гр. Пловдив. Чрез него се осъществява една от връзките към гр. Пловдив, а от друга осъществява връзката на АМ „Тракия“ с Област Смолян.

 Стартираната тръжна процедура е в 3 обособени позиции:

• Път ІІІ-805 „/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - ПВ Царацово -Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и път II-86 „/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път;

•Път ІІІ-805 „/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ - ПВ Царацово -Съединение” от км 1+460 до км 4+120;

•Път ІІ-86 „/Път І-8 Пазарджик - Пловдив/ – Асеновград – Смолян” от км 0+640 до км 14+600.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 часа на 9 декември 2019 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка и за определяне на изпълнител при строителството на мост над река Марица при 6-ти км на път III-667 Плодовитово – Асеновград. Новият мост ще бъде с обща дължина 228,55 м и ще бъде изграден успоредно на старото съоръжение. Обектът е важна връзка между гр. Първомай и с. Градина. Прогнозната стойност на проекта е 5 239 477 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на поръчката е 360 дни. Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 12 декември 2019 г, уточниха от АПИ.

Източник: GustoNews