Миглена Илиева е кандидат на ВОЛЯ за кмет на район Тракия: Искам да имам ефективен диалог с гражданите!

Публикувана 21.10.2019

Миглена Илиева е кандидат на Воля за кмет на район Тракия. Родена е на 10.09.1980 год., семейна, с три деца. Магистър е по Международен маркетинг и има бакалавърска степен по Публична администрация. Заемала е мениджърски позиции в частни фирми. Към момента работи като младши експерт ГРАО. В предизборната кампания влиза за първи път. Никога не е била партийно обвързана. 

Как ще работите ако бъдете избрана? 

Искам да се обединят усилията на общинската администрация с представители на неправителствения сектор и бизнеса. Има нужда от насока на усилията на всеки един в правилната посока. Необходима е ясна координация между администрацията и добра комуникационна мрежа с гражданите на Тракия. Искам да имам ефективен диалог и обратна връзка. Искам да се чуе гласът на всеки жител. Убедена съм,че нашата различност не е пречка да бъдем заедно в конкретизирането на ясни и единни цели и тяхната реализация.

Защо избрахте Тракия? 

Тракия е предизвикателство с 13 -те зони и 80-хилядното си население. Това е най-младият квартал на Пловдив. Освен това смятам,че е трудно да видим добре познатото място с нови очи. По-лесно е когато промяната на перспективата идва отвън. Тук имам волята да бъда обективна, ако се бях кандидатирала за квартала, където живея, щях да съм субективна само защото съм пряко засегната от действията или бездействието на общинската администрация. 

Проблеми и начини на тяхното разрешаване? 

Ако някой ме кара да опиша себе си с няколко думи, първото което ми идва на ум е - аз съм майка на три деца. Винаги мисля за себе си първо като МАМА. Така ме наричат децата ми. И с това започва изпитанието на ежедневието.

Мръсният въздух, борбата със замърсяването на въздуха в дългосрочен план ще оставя на вещи лица, специалисти в областта. В краткосрочен план - действаща програма за качеството на атмосферния въздух, изграждане на свой собствен модел за ранно предупреждение при повишени нива на замърсяване. Поставяне на нови станции за измерване на замърсяването. За финансиране ще се разчита основно на европейски пари - ОПОС приоритетна ос Въздух, Балкани-Средиземно море, LIFE+ и всички възможни.11,29% от хората изобщо не са запознати дори с един риск за здравето им, вследствие от мръсния въздух, сочи проучване на Алфа Рисърч. Общо взето няма орган и система в човешкото тяло, които да не се увреждат от замърсяването на въздуха. Рисковете от замърсяването при децата е сериозен. Борбата със замърсяването на въздуха в училищата и другите детски заведения ще е основен приоритет. Въздуха понякога в класните стаи, детските градини и ясли е по-мръсен, отколкото на двора. Замърсяването на околната среда не е само политически проблем, а и здравен.

Здравеопазване - Ще работя за дългосрочна инвестиционна политика, с която да се осигури реализация на целите и нуждите на гражданите и здравните заведения в района. Приоритет е подобряване здравето на хората и получаване на качествено лечение. Ще разчитам на специалисти за воденето на добра мениджърска политика.

Взаимодействието с местния бизнес от браншовите организации ще бъде приоритет, като ще бъдат проучени възможности за адаптиране на образователната система, съобразно нуждите на бизнеса, с цел подготовка на квалифицирани кадри. Имам огромно желание да се работи в насока взаимни полезни връзки с бизнеса и привличане на инвестиции към училищата. Да се стимулира ранното свързване на бизнеса с ученици чрез използване на формата на стипендии. По този начин се осигурява първо работно място на младите хора , намаляване на бедността, данъчни облекчения за бизнеса и гарантирано подготвени кадри за неговите нужди.

Друг болезнен проблем, като майка, е сигурността. Мисля, че МВР и общинска охрана трябва да работят като едно цяло. Около училищата, детски градини, ясли и паркове трябва да има почасов график на  патрулите, който да се спазва. Всеки жител на квартала да знае в кой полицейски район попада и да познава съответно полицейския инспектор. Непрекъснато взаимодействие с униформените служители с ресор Пътна полиция. Контрола за алкохол, висока скорост и неправоспособни шофьори да бъде засилен, ежедневен и постоянен.

На експерти, специалисти в градоустройството, архитекти, пътни инженери и строители ще разчитам при вземането на най-добрите решения и намиране на баланса между жилищното строителство, зелените площи и пътната инфраструктура. Инвеститорите трябва да бъдат задължени да изграждат зелени зони, паркоместа ,това и сега го има в закона, но не се спазва. Мисля,че според проекта инвеститора трябва да бъде задължен да остави на общината жилищен фонд, детска ясла, градина или друго, от което може да възникне нужда вследствие изпълнение на проекта.

Кое Ви различава от останалите кандидати? 

На първо място всички кандидати от ПП ВОЛЯ са експерти, професионалисти всеки в своята си област. Ние сме честни, почтени, всеки от нас е постигнал много и се е доказал в своята сфера. При нас са събрани уважавани лекари, юристи, инженери, икономисти, учители. На второ място – ние сме некорумпирани, с воля и хъс за развитие на нашия град. Както знаете, корупцията е в топ 3 на най-сериозните проблеми не само в града, но и в държавата. И на трето, но не последно място – за разлика от нашите опоненти, ние никога не сме участвали в управлението. Всички останали са имали възможността години наред да се докажат, да променят Пловдив и да го превърнат в едно райско кътче. Проблемите на града са ясни и те са едни и същи от години. Смятам, че хората ще ни подкрепят, защото са изморени вече от едни и същи обещания, изморени са да чакат „някой ден” да живеят по-добре. Ние искаме да се работи, проблемите да се решават и то не в неясно бъдеще време, а днес и сега. Имаме експертизата, екипа и волята това да се случи!

Източник: GustoNews