Министър Вълчев на среща с представители на висши училища в ПУ „Паисий Хилендарски“

Публикувана 19.10.2019

Като институция с дългогодишна традиция в подготовката на учителски кадри Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ бе домакин на работна среща на тема „Възможности и предизвикателства при подготовката на учители във висшите училища“, инициирана от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, на която присъстваха представители и на други университети.  

Събитието е част от поредица срещи с представители на висшите училища, които провеждат обучение за подготовка на учители, във връзка с политиката на Министерство на образованието и науката да възроди престижа на учителската професия и да я направи привлекателна за младите хора в условията на модерно дигитално общество. 

Гостите бяха посрещнати от проф. д-р на педагогическите науки Румяна Танкова, която даде думата за приветствие към участниците на ректора на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов. В обръщението си към гостите той благодари за избора на Пловдивския университет за домакин на събитието, като подчерта, че този факт сам по себе си е висока оценка за професионализма на преподавателския състав, ангажиран с обучението на студентите от педагогическите специалности.

Източник: GustoNews