Спряха работата в цех за рециклиране на отпадъци, замърсяващ въздуха в Пловдив

Публикувана 18.10.2019

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)  - Пловдив спряха работата на екструдер в цех за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на пластмасов гранулат, източник на миризми. Предприятието се намира на бул.„Рогошко шосе“ в Пловдив. За целта беше потърсено и съдействието на Трето районно управление на ОД МВР, чийто представител се включи в проверката. До тази мярка се стигна след постъпили сигнали от граждани за ежедневно обгазяване с неприятна задушлива миризма и прах от пластмасови частици.

Извършена е незабавна проверка и на място е констатирано, че на площадката на обекта и извън границите й се усеща остра неприятна миризма на разтопена пластмаса. Емисиите, формирани при производствената дейност от инсталацията за рециклиране на пластмаса, се изпускат неорганизирано в атмосферния въздух. Не е осигурено улавяне, пречистване и извеждане в атмосферния въздух на формираните производствени газови потоци. В обекта не се извършва горене на отпадъци.

Установеното е в нарушение на екологичното законодателство. Направено е предписание да се спре ползването на екструдера за рециклиране до привеждането работата на предприятието в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предстои административнонаказателна процедура срещу замърсителя. Предвидените в закона санкции са до 5 000 лева. Контролът на обекта ще продължи.

Третирането на отпадъци в проверяваната инсталация е започнало  в края на юли 2019 г., а това не е първото нарушение на дружеството. В края на миналия месец отново след сигнали и последвала проверка РИОСВ - Пловдив констатира нерегламентирана дейност, нанасяща вреда на околната среда.  Тогава бяха дадени предписания на собственика на обекта да осигури улавяне и пречистване на формираните от дейността емисии, които той не е изпълнил. В тази връзка РИОСВ – Пловдив вече е изпратила покана на собствениците на дружеството за връчване на акт за установяване на административно нарушение.

Източник: GustoNews