Десислава Йорданова: За всеки проблем в Западен имаме конкретно решение и воля за изпълнението му

Публикувана 10.10.2019

С кандидатите за общински съветници от Западен Недялка Петрова (преференция №109/ и Димитър Георгиев (№140/, с председателя на предизборния ни щаб Иван Цанов и отговорника за младежката кампания Иван Мотерников посетихме парк "Ружа" и района около кметството – гордостта  на сегашната администрация. Да паркът бе малко обновен, има нов стрийт фитнес, пейки и детски площадки.  Но, до там!

Разговаряхме с много хора: млади родители, студенти, възрастни жители от района. Всички споделяха едни и същи проблеми – откраднати и разбити детски катерушки, липса на чешми и обществена тоалетна в парка, занемарени зелени площи между блоковете. И нещо съществено дразни живеещите в Западен: Не се упражнява контрол и не се санкционират нарушителите, пълна незаинтересованост на администрацията да реши дори и най-дребното.

Непрекъснато при нашата обиколка чувахме пожелания за успех и препоръка кметът да не се затваря в кабинета си, както превел досегашният 

Нашият екип с №56 има конкретни решения за проблемите на хората в Западен:

- Поставяне на охранителни видео камери в целия парк "Ружа".

- Патрулиращи служители на „Общинска охрана" във всеки микрорайон.

- Изграждане на чешма на територията на парка.

- Строги санкции чрез промени в наредбите на Община Пловдив за всеки, който замърсява и руши.

- Изграждане на обществена тоалетна в района.

- Поправяне и поддържане на поливните кранове.

- Изграждане на по-голяма и по-функционална площадка за разхождане на кучета, разделена на две части - за едри и за дребни породи.

- Премахване на опасните части от разбитите железни детски съоражения.

- Ежедневен контрол на сметосъбирането и почистването в района; отстояване пред кмета на Община Пловдив за налагане на санкции при неизпълнение на договорените условия.

- Ремонт и поддръжка на парковата инфраструктура, нефункционираща към момента.

- Поставяне на повдигната пешеходна пътека пред пешеходния светофар на ул. "Солунска".

Източник: GustoNews