Община „Родопи“ свети в червено в регистър „Общински Дълг" към МФ

Публикувана 10.10.2019 10:36

Кметът на община „Родопи“ Пламен Спасов ще остави общинските финанси на червено на своя наследник, това става видно, след като се прегледа Регистър „Общински дълг" в страницата на Министерството на финансите.  

В регистър „Общински дълг" с генерирани данни към 06.08.2019 г. на страницата на Министерството на финансите откриваме, че община „Родопи“ е на червено със сумата от 4 225 050 лв. /Четири милиона двеста двадесет и пет хиляди и петдесет лева/! 

Министерство на финансите публикува данни за дълга на общините, регламентиран в чл.3 от „Закона за общинския дълг“, като данните са от Централния регистър на общинския дълг. Информацията в регистъра се вписва от оторизирани общински лица по ред и в срок, определени от министъра на финансите - при настъпване на дадено обстоятелство по дълга или най-късно до 10 число след изтичане на отчетния месец.   

С тази статистически информация окончателно рухва мита за „доброто управление“ на Пламен Спасов, защото става видно, че той е наследил почти същата сума от предшественика си Йордан Шишков от БСП, който също беше кмет в два последователни мандата от 2003 до 2011 година. 

Дългът на община „Родопи“ към 31.10.2011 година, според писмо на министър Дянков е бил в размер на 4 984 332 лева, т.е. за 8 години властване в общината Пламен Спасов е успял да стопи едва 750 000 лв. 

И то при положение, че той изтегли през 2014 г. кредит от 7 милиона, а в редица статии сам се хвали, че държавата му е отпуснала и безвъзмездна помощ от 8 милиона. 

Една лъжа повторена 100 пъти е ставала истина, но… по времето на Мойсей! Сега, в 21-ви век, когато всеки с телефон, който има достъп да интернет може да направи справка навсякъде и за всичко е проява на много лош вкус и неуважение към избирателите да се опитваш да ги лъжеш по такъв елементарен начин!

Източник: GustoNews