ПУ „Паисий Хилендарски“ стартира курсове по 16 чужди езика

Публикувана 02.10.2019

Курсове по 16 чужди езика стартира отново през месец октомври Центърът за езици и междукултурна комуникация на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Обучението ще се осъществява от университетски преподаватели, като за всяко преминато ниво при успешно положен изпит курсистите получават университетски сертификат, съобщават от Центъра. 

Занятията ще се провеждат в малки групи в следобедно-вечерните часове на делничните дни. В обучението се използват съвременни педагогически технологии и модерни учебни системи в съответствие с шестте нива на владеене на съответния език според Европейската езикова рамка. Курсовете стартират при наличие на 10 кандидати за съответната група. 

Предлаганите чужди езици са: английски, немски, руски, френски, италиански, испански, португалски, китайски, корейски, полски, чешки, сръбски и хърватски, гръцки, турски и иврит. Само по руски език се провежда и детски съботен курс за ученици от 1 до 5 клас.

Срокът за записване е до 18 октомври 2019 г. на телефони: 032 261 238 или 088 816 06 15. Лице за контакт е Светлана Попчева.

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998 г. и се явява структурно звено на Филологическия факултет на университета.

Освен чуждоезиково обучение, в центъра се осъществява и обучение на чуждестранни студенти и преподаватели по български език, както и интеркултурна ориентация на български и чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми като „Еразмус“, „Цепус“ и др.

Центърът разработва и международни проекти, свързани с изучаването на чужди езици и култури в контекста на интеркултурната комуникация.

Източник: GustoNews