Тестват сирените утре

Публикувана 30.09.2019

Чрез задействане на акустичните сигнали ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Тестът се прави два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври.

Тренировката утре, 1 октомври от 11:00 часа, се провежда, с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Източник: GustoNews