Откриват Музей на щъркела в с. Белозем

Публикувана 19.09.2019

Музей на щъркела ще бъде открит в пловдивското село Белозем. Церемонията по откриването му ще се състои на 23 септември от 18,30 часа на площада в селото, в сградата на бившия Битов комбинат. Събитието е част от традиционния Събор ,,Родова среща 2019“ който се провежда в Белозем от 21 до 23 септември.

Центърът е изграден от НЧ ,,Просвета 1909“ в партньорство с кметство с. Белозем и Зелени Балкани в рамките на международен проект, финансиран от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org ). Общинският съвет в град Раковски, предостави на Читалището помещение, което да се използва за целите на Информационния Център.
 
Музеят на белия щъркел представя дейностите за опазването и популяризираното на красивите птици, гнездящи в Белозем. Заради най – многочислената колония на щъркели в България (над 40 двойки), по предложение на Зелени Балкани, през 2005 г., селото е включено в Мрежата на Европейските села на белия щъркел, от германската фондация ЕвроНатур (www.euronatur.org). От тогава, местните общности - кметството, читалището, училище ,,Гео Милев“ – Белозем (на чийто покрив гнездят повече от половината щъркели в селото) и др., изпълняват природозащитни дейности за опазването щъркелите и техните местообитания. Ключово място в тях заема разработения през 2015 ,,Местен План за Действие на Европейско Село на Щъркелите – Белозем“, в който още тогава е предвидено изграждането на Музей на щъркелите в Белозем. Днес вече една от целите на Плана е постигната и в Информационния център, чрез експозиция от табла, картини, макети  и други информационни материали, се представят различни особености за белия щъркел.

Източник: GustoNews