Общинският съвет завиши глобите за шум на открито

Публикувана 18.09.2019

По-високи санкции за шум на открито вече ще има и в Пловдив. Това решиха общинските съветници, които приеха промени в  Наредбата за осигуряване на обществения ред.Те се наложиха, тъй като  до момента имаше разминаване с основни закони. По-високите глоби са предвидени за шум от озвучителни уредби, ако не се спазва забраната за озвучаване във времето от 14 до 16 часа и от 23 до 8 часа сутринта.

Заместник-кметът по обществен ред Йордан Ставрев подчерта, че  Закона за защита от шума с член 16, алинея 2, се регламентира с глоби – съответно от 500 до 1000 лева за физически лица и от 3000 до 6000 лева за  за юридическите лица и едноличните търговци.

При повторно нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 2000 до 6000 лева, а за собствениците на заведения те ще са от 5000 до 12 000 лева.

Източник: БНР