Здравко Димитров благодари на екипа на Областна администрация и на гражданите и се отчете като областен управител

Публикувана 17.09.2019

Здравко Димитров, кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пловдив, разпространи отчет за работата си като Областен управител. Най-сериозният успех в работата на областната управа е добрата координация между различните общини в област Пловдив, отделните министерства, национални и международни институции. Под ръководството на Здравко Димитров Областната управа се утвърждава като една от най-отворените към гражданите институции на територията на Пловдив и областта.

“Имах шанса и удоволствието да работя с екип от добри професионалисти и експерти в различни области. Благодаря им от името на гражданите за усилията и сериозната им работа в полза на обществото”, заяви Здравко Димитров при разпространяването на отчета си. Според него един от най-важните приоритети в работата на екипа на Областна администрация Пловдив е бил да обезпечи такова инфраструктурно развитие, което да подпомогне икономическото развитие на Пловдив.

Развитие на инфраструктурата

Едни от най-важните инфраструктурни проекти, изпълнени през мандата на Здравко Димитров като Областен управител, са удвояването на пътя Пловдив - Асеновград и проектиране и изграждане на локалните платна и кpъгoвoтo ĸpъcтoвищe нa изxoдa нa Πлoвдив в пocoĸa Aceнoвгpaд. Друг важен инфраструктурен проект е заданието за реконструкция на пътното кръстовище „Пътна връзка „Пловдив – АМ „Тракия“ (възел „Запад“) с път за село Радиново и Индустриална зона „Марица“ и Изтoчен oбxoд нa Πлoвдив - oт ĸapayлĸaтa нa изxoдa нa гpaдa за Асеновград дo Cĸoбeлeвa мaйĸa.

От изключителна важност е и изграждането на пътя Пловдив - Карлово, край отбивката за селата Труд и Строево,  c дължинa 5 ĸм., както и идейният  проект за Околовръстно шосе – удвояване на пътната връзка. С подписването на договор за предпроектно проучване за изграждането на Каскада Въча – Доспат и изграждането на прагове на р. Въча, за подобряване работата на шахтовите кладенци, ще се реши дългогодишният проблем с водоснабдяването на гр. Кричим и с. Устина.

Достъпност на администрацията и близост до гражданите

Според Здравко Димитров една от най-важните практики в работата му като областен управител е достъпността на Областна администрация Пловдив. Тя се случва с изграждане на модел на приемна за гражданите, при която поставените от тях въпроси и проблеми са били решавани максимално експедитивно от експертите на областната администрация. Във времето за прием на граждани в областната администрация на Пловдив задължително са присъствали  заместниците на Димитров и експерти на институцията. За по-висока достъпност и за да могат повече граждани от региона да поставят проблемите си, екипът на Здравко Димитров създава практиката на „изнесени приемни“, които се провеждаха от него и екипа му в общините от областта.

Безопасността на движението и децата

Важен приоритет на Здравко Димитров като Областен управител винаги е била безопасността на движението, особено в частта, която касае децата. По негова инициатива, по повод първия учебен ден в училищата на територията на област Пловдив, всяка учебна година се провежда открит урок по безопасно пресичане на ученици от първи клас.

С Резолюция на Генералната асамблея на ООН от 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия. По този повод ноември 2017 г. и 2018 г. Областна администрация – Пловдив подкрепи кампанията, като изготви и раздаде брошури с мотото „Всеки път си има история“. Инициативата беше единствената от Република България, която присъстваше в официалния  международен сайт на Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

Подкрепа за пловдивския бизнес

В двата си мандата като областен управител, Здравко Димитров винаги е давал активна подкрепа и логистика на пловдивския бизнес. Под негов патронаж се проведоха редица семинари, информационни събития, работни срещи с активни дискусии на регионално ниво. Част от тях са семинарът на тема „Изграждане на регионални научни центрове“, организиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с представители на научната и академична общност, бизнеса и местните власти от Южен централен район, информационното събитие по Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на малки и средни предприятия“ на Иновация Норвегия към Норвежкия финансов механизъм 2014-2020, срещи по оперативните програми: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, както и условията за кандидатстване по Националния инвестиционен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

С цел да се разшири развитието на областта и на гр. Пловдив във всички обществени сфери, екипът на Областна администрация Пловдив участва в редица международни формати. През последните години екипът на Димитров инициира и подкрепя поредица международни събития и срещи, на които са присъствали представители на местния бизнес. Такива са срещите за сътрудничество с представители от Санкт Петербург, териториални области на Китайската народна република, с посланиците на Казахстан и Азербайджан по случай 25-годишнините от установяването на дипломатически отношения между страните. В периода 2016 г.  - 2019 г. са проведени официални делови срещи с посланиците на САЩ, Кралство Норвегия, Швеция, Нидерландия, Малта, Иран, Азербайджан, Турция, Албания, с министъра на културата на Италия, както и с почетните представляващи консули, ситуирани в Пловдив.

Един от най-успешните формати е Инициативата за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай 16+1, на която домакин бе Здравко Димитров и областната администрация. Целта на срещата бе укрепване и разширяване на сътрудничеството между Китай и 16 страни от Централна и Източна Европа в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието, културата, туризма, здравеопазването, селското стопанство. По линия на формата 16+1 от края на 2017 г. на територията на „Тракия икономическа зона“ започна да функционира първият по рода си в Централна и Източна Европа Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти с Китай и страните от Централна и Източна Европа. Подписани са и двустранни международни споразумения от участниците във форума.

През 2018 г. Областният управител и екипът му взимат активно участие в срещите на високо и експертно равнище по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в периода януари-юни 2018 г.

Образование и учене 

Под ръководството на Здравко Димитров екипът на Областна администрация положи значими усилия в сферата на образованието и подпомагането процеса на обучение и придобиване на професионална квалификация на младите хора. Част от програмите, по които е работила Областната управа под ръководството на Здравко Димитров, са “Старт на кариерата”, “Обучение и заетост” и “Обучение и заетост на младите хора”. 

През 2017 г. е разработена и приета Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на област Пловдив. Част от нея е работа по задържането в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. В образователната сфера Областна управа е изградила добро ниво на сътрудничество с Министерството на образованието. Въз основа на тази стратегия, 13 общини в област Пловдив разработват свои общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците, които са приети от всички 13 общински съвети. 

Всяка година, по повод Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Областният управител организира тържествен концерт-прием за представители на културни, медийни и образователни институции в област Пловдив, а в периода 03.10.2018 г. - 05.10.2018 г. Областна администрация – Пловдив бе сред домакините на Националните дни за учене през целия живот, организирани от Министерство на образованието. 

По идея на Здравко Димитров, през 2019 г. започна подготовката на проект за ранна превенция на агресията на децата и учениците във всички учебни заведения в пловдивска област, в който се включиха всички заинтересовани страни.

Здравеопазване и социална политика

В областта на здравеопазването с участието на Здравко Димитров в област Пловдив бяха осъществени две процедури за Областна здравна карта: изготвена и приета Областна здравна карта на област Пловдив през 2015 г., действаща до началото на 2018 г.; разработена и утвърдена нова Областна здравна карта на област Пловдив през 2018 г. 

В социалната сфера, в помощ на общините в област Пловдив, редовно беше предоставяна информация за обявените програми за финансиране през 2018 г. от Агенцията за хора с увреждания. Избраните теми на проектите бяха „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания” и „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“.

Всяка година Областна администрация изпраща информация за работата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Във връзка с  изпълнение на „Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите“, всяка година е извършван отчет за дейностите по изпълнение на интеграционната политика в 18-те общини на област Пловдив. В тази връзка Областна администрация е партньор по реализирания през 2016 г. проект „Заедно в служба на обществото - помощ за ромските жени срещу домашното насилие“.

Култура и историческо наследство

Областна администрация е партньор и в редица значими за Пловдив и областта проекти. Част от тях са: „Музей на открито „Малтепе“, наименование Център за върхови постижения “Храни и биотехнологии за здраве”, „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“. С приоритет в работата на Здравко Димитров като Областен управител са изпълнени: проектът „Българското председателство на Съвета на ЕС в Европейската година на културното наследство 2018 г. към предстоящото домакинство на гр. Пловдив за европейска столица на културата през 2019 г.”; проектът за популяризиране на европейското културно многообразие с участието на читалища от област Пловдив и Kултурните институти на Посолствата на Португалия, Италия и Франция в България; проектът за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста.

По повод 75-годишнината от спасението на българските евреи по време на Втората световна война, на 20.08.2019 г., Здравко Димитров дарява целия тираж от второто издание на книгата на Тодор Тончев „Основателен ли е у нас антисемитизмът“ на наследниците на автора.

Околна среда и екология

Областна администрация – Пловдив  превърна в традиция  организацията и провеждането на кампанията „Да изчистим България заедно“ с участието на всички 18 общини на територията на областта.  По този повод, тази година,  Здравко Димитров, бе награден с отличието „Най-много почистени места“ от организаторите на кампанията.

Под ръководството на Димитров, Областна администрация - Пловдив участва във важни международни проекти. Институцията е асоцииран стратегически партньор по проект „Стратегии за интегриран, немоторизиран, зелен и здравословен туризъм“ и проекта „Унаследяване и трансфер на бизнес в регионите“. Тя е партньор и по проектите на НПО „Зелени Балкани“, „Реализиране на потенциала на регионалните и местните биоикономики“ и „1000 езера да върнат синия си цвят“. През 2018 г. Областна администрация - Пловдив е подкрепила Търговско-Промишлена Камара – Пловдив за проекта „РУБИК“, свързан с подпомагане развитието на Южен централен район в областта на биоикономиката.

Постоянни ангажименти на Здравко Димитров като Областен управител са били осъществяването на правомощия при провеждане на държавната политика в областите на: регионалното и иновационното развитие; евроинтеграцията; модернизиране на държавната администрация; етническите и интеграционните въпроси; заетостта; социалната политика; здравословните и безопасни условия на труд; тристранното сътрудничество; културата; безопасността на движението; организацията на транспорта; образованието; здравеопазването и младежките дейности.

Източник: GustoNews