Почитаме Вяра, Надежда, Любов и София

Публикувана 17.09.2019

Православната църква почита днес Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Отдава се почит на християнските добродетели - вярата, надеждата, любовта и мъдростта.

През втората половина на І в. и първите десетилетия на ІІ в. в Рим живяла благочестива жена християнка на име София. В своя живот ги оправдала напълно името си, което означава "премъдрост". И като съпруга, и като вдовица по-късно, тя водела благоразумен християнски живот, изпълнен с мир, чистота, кротост, покорност на Божията воля. Според възможностите си, тя вършела непрекъснато милосърдни дела.

София имала три дъщери, които нарекла с имената на християнските добродетели - Вяра, Надежда и Любов. Тя ги възпитавала в любов към Господ Исус Христос. София и дъщерите й не скривали своята вяра в Христа и я изповядвали открито. Наместникът на Антиох донесъл за това на император Адриан (117-138). Императорът се опитал да ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но момичетата отказали, оставайки предани на вярата си в Исус. Тогава той заповядал да ги изтезават жестоко. 

Когато майката с трите си дъщери застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от стокойствието им: сякаш са ги повикали на светло тържество, а не на изтезание.

Въпреки жестокостите, момичетата (Вяра била на 12 години, Надежда - на 10 и Любов - на 9 години) останали непреклонни във вярата си.

Императорът позволил на София да погребе телата на дъщерите си. Майката ги положила в скъп ковчег върху погребална колесница. Погребала ги с почести и благодарност към Бога на висок хълм извън града. Три дни прекарала на гроба на дъщерите си. Молела се усърдно и накрая предала душата си на Господ, убедена че отива при момичетата.

После християни погребали светата майка при нейните дъщери. Това станало през 126 г.

Мощите на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват от 777 г. в Елзас, Франция.

Източник: GustoNews