Консултации на СИК за местните избори ще се проведат в Пловдив

Публикувана 15.09.2019 12:27

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметовеи във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 24-МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Пловдив,  кметът на община Пловдив отправя към парламентарно представените партии и коалиции в 44то Народно събрание и към ръководствата на партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени 

покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК)  на територията на община Пловдив. 

Консултациите ще се проведат на 18.09.2019 г. (сряда) от 12.00 часа в сградата на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите партиите и коалициите следва да представят:  

Писмено предложение за състав на СИК, което да съдържа:

наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

имената и ЕГН на предложените лица;

длъжността в комисията, за която се предлагат;

образование, специалност на предложеното лице;

телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие);

Писмено предложение за резервни членове на СИК, което да съдържа данните, посочени в т. 1.

Източник: GustoNews