Откриха незаконна кариера за добив на инертни материали край Шишманци

Публикувана 13.09.2019

След като се самосезира от коментари на граждани в социалните мрежи за запрашаване на село Шишманци, РИОСВ – Пловдив провери кариери край селото.

При проверката, целяща осъществяване на контрол по реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух на 5 септември, експерти от екоинспекцията се натъкват на незаконна кариера край селото.

На място те установяват, че една от действащите кариери в района на селото е незаконна – няма официално предоставена концесия от Министерството на енергетиката (МЕ), легализираща дейността й. Констатирано е, че в имота има трошачно-сортировъчна инсталация, която работи и в момента на проверката. Извършва се добив, преработка и изнасяне на скална маса от незаконния обект.

РИОСВ – Пловдив незабавно е алармирала за случая Министерството на енергетиката (което се явява компетентен орган по Закона за подземните богатства), както и кмета на община Раковски. Реакцията на МЕ е незабавна. Оттам са предприели проверка на място и са постановили незабавно преустановяване на дейността.

Предстоят следствени действия по случая.

Източник: GustoNews