Община „Родопи” изпревари Пловдив по нови сгради

Публикувана 10.08.2019 10:33

Община „Родопи” изпревари Пловдив по брой планирани и в процес на изграждане нови сгради, съобщиха от Националния статистически институт.

Статистика на НСИ показва, че за месеците април-юли са издадени строителни разрешения за общо 101 сгради, от които 84 жилищни и 17 с друго предназначение. Стартиралите строителни обекти също отреждат първото място на общината в рамките на пловдивска област.

В община „Родопи” основно се изграждат еднофамилни къщи, като тенденцията обхваща обратната миграция от града към селата.

За последните три месеца на територията ѝ се работи по изграждането на 43 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 8 други сгради.

Строителството на най-голям брой нови сгради в пловдивска област е започнало на територията на следните общини: Родопи - 43 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 8 други сгради; Пловдив - 39 жилищни сгради със 78 жилища в тях и 16 други сгради; Марица - 20 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 17 други сгради и Раковски - 14 жилищни сгради с 18 жилища в тях и 7 други сгради.

Източник: GustoNews