Община „Родопи” е първа в областта с Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

Публикувана 09.08.2019

Първа в област Пловдив, Община Родопи постави началото на реалното предоставяне на здравно – социални услуги в домашна среда за 95 възрастни хора и лица с увреждания. Услугата е по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Дейностите стартират три месеца, след като на 09.05.2019г. в Министерство на труда и социалната политика, кметът на Община „Родопи” инж. Пламен Спасов беше сред първите 15 ръководители на общини в страната, които подписаха договор за финансиране по проектната схема. Договорът беше връчен на кмета от зам.- министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. 

Назначените медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници и екип на Центъра за почасови здравно – социални услуги, преминаха специализирано обучение, съгласно утвърдена методика от Министерство на здравеопазването. В хода на своята дейност медицинските специалисти и експертите в областта на социални дейности ще получават и професионална подкрепа и супервизия, с което ще се подпомага работата им  в услуга на възрастните хора и лицата с увреждания  в община „Родопи”.

Общинското ръководство е осигурило необходимите медицински консумативи за осъществяване на дейностите по проекта - закупени са апарати за измерване на кръвно налягане, за измерване нива на кръвна захар, превързочни материали, ЛПС и такива за осъществяване на рехабилитация в домашни условия.  В цялостната си дейност, екипът по проекта ще оказва покрепа на хората в неравностойно положение от общината, които са останали сами и без подкрепа от близки; които са тежко болни, възрастни и в невъзможност да се грижат за себе си. Община „Родопи” подкрепя проекта и чрез Специализиран бус за хора с увреждания, притежаващ рампа за инвалидни колички.

Официални гости на организираната днес информационна среща, представяща проекта, бяха: председателят на ОбС Родопи, Галина Вълева, директорът на Дирекция „Социално подпомагане” Родопи Анна Кръстенова, както и Регионалният директор социално подпомагане за област Пловдив Емилия Иванова.

Социалните институции приветстваха стартирането на подпомагащите дейности по Патронажна грижа в домашна среда, като отбелязаха, че реално Община „Родопи” е първата община в Област Пловдив, коята започва да предоставя Патронажна грижа. Дейностите ще се предоставят до 09.08.2020 година.

Източник: GustoNews