Правителството разглежда промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Публикувана 31.07.2019 09:31

Правителството ще обсъди на днешното редовно заседание промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, съобщи Правителствената пресслужба.

Министрите ще приемат Списък на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 г. и ще одобрят допълнителни разходи/ трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

Очаква се кабинетът да вземе решение за непризнаване на Български съюз на частните предприемачи "Възраждане" за представителна организация на работодателите на национално равнище.

Кабинетът ще предложи на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

Министерският съвет ще одобри Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.

В дневния ред на днешното заседание на кабинета е и проект на решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок 1-26 Тервел" и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс.

Кабинетът ще одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.

Източник: БГНЕС