Обявиха приема в детските заведения на Пловдив

Публикувана 16.07.2019 15:01

В проведеното днес, 16 юли, класиране за прием в детските заведения на Пловдив участие взеха 1642 деца. От тях 1220 са на яслена възраст, 257 за първа възрастова група, 101 за втора възрастова група, 40 за трета подготвителна група (за 5-годишни деца) и 24 – за четвърта подготвителна група (за 6-годишни деца).

Обявените места бяха общо 682, от тях за яслените групи – 246, за първа група – 197, за втора – 69, за трета – 62, и за четвърта група – 108. Броят на класираните деца е 351, от които 236 деца са класирани за яслените групи, 78 за първа група, 16 за втора група и 21 деца за подготвителните групи. Важно за записването на класираните деца е да бъде спазен срокът 24 юли 2019 г., включително, до който родителите им трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

Следващото класиране ще се проведе на 6 август. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 25 юли 2019 г., включително. Очаква се обявяването на значителен брой места за най-малките на предстоящите класирания, защото наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат яслите и ще постъпят в първа група в детските градини. След настоящото класиране на 16 юли има останали незаети общо 119 места за първа възрастова група (по голям брой места има напр. в следните детски заведения: ДГ "Биляна", ДГ "Чайка" с трети адрес ул. "Гълъбец" №3“, ДГ "Елица" с втори адрес ул. "Орфей" №10, ДГ "Рая", ДГ "Светлина" с втори адрес ул. "Славееви гори" №41, ДГ "Кремена" с втори адрес ЖР "Тракия", блок №11). При кандидатстване за прием и подбора на детски заведения от изключително значение е родителите да се съобразят с наличните свободни места. При необходимост от ново подреждане на желанията, родителите следва да анулират подадените заявления и да подадат нови.

За класирането на 6 август крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител в детските заведения е до 01.08.2019 г., а по интернет – 04.08.2019 г. Информация за предвидените класирания до края на 2019 г. е публикувана на страницата на системата за прием в секция НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ/График на дейностите – http://dz-priem.plovdiv.bg/

Източник: GustoNews