Александра Берданкова: Жителите на общините очакват да посочим перспективата

Публикувана 13.07.2019

„Жените в местната власт“  беше темата на двудневен семинар на жените социалистки от Пловдив област. Форумът домакинстваха дамите от  клуба на ОЖС в БСП - Хисар.  Председателката Пенка Рахова посрещна гостенките по стара българска традиция с хляб и сол и символичен разказ за емблематичното присъствие на българката в историческата съдба на община Хисар. Ива Вълчева, председател на местния парламент от БСП, очерта проблемите на общината и изведе основни теми, които да бъдат във фокуса на управленските решения  в следващия мандат. Председателката на областната структура на ОЖС Александра Берданкова модерира разговора по следните приоритети – доходи и заетост, общински данъци и такси, социални услуги, европейски инвестиции в общността. Д-р Венера Башова, председател на БСП – Стамболийски, щрихира идеи за общинското здравеопазване в посока достъпност и качество на услугата. Общинската съветничка и председател на БСП – Марица Виолета Христодулова акцентира върху общинското образование с предложения за разкриване на центрове за личностно израстване чрез специализирани общински фондове. Пловдивската общинска съветничка Петя Манева обясни обезпечаването на добрите за местните общности управленски практики  чрез общинските бюджети. Добри възможности дават местните инициативни групи, стана ясно от изказването на Мария Мустакова – председател на УС на  МИГ-а в Община Хисаря.

Предстоящите избори на 27 октомври бяха акцент във втория ден на семинарната програма. Дамите коментираха и планираха мероприятия за кампанията, набелязаха цели и задачи за управленски платформи на социалистите. „Жителите на общините очакват от нас откритост и прозрачност на решенията. Това означава да ги включим в процеса и да им покажем перспективата, че една община и едно населено място могат да бъдат управлявани в интерес на хората“, обобщи Александра Берданкова и завърши с думите за жената като носител на надеждата и мечтите за по-доброто бъдеще.

Източник: GustoNews