Осем сгради чакат за саниране в Пловдив

Публикувана 06.07.2019

Осем многофамилни жилищни сгради в Пловдив са в процес на реновиране. Процедури за избор на изпълнители на строителството текат за още 5. За други две се прави обследване, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Блоковете, които са със сключени договори за целево финансиране в общината, са общо 73.

Пловдив се нарежда сред общините, в които се изпълняват мерки по програмата, с най-много реновирани жилищни сгради са Хасково (87), Стара Загора (74), София (67) и Пловдив (57).

1728 блока са вече обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 28 юни 2019 г., показва справка за напредъка в изпълнението й. Общо 2022 са сградите, за които са сключени договори за целево финансиране с Българската банка за развитие.

В процес на изпълнение на строително-монтажни работи са 121 сгради, а 46 са на етап обследване. За 104 жилищни блока текат процедури за избор на изпълнители на обновителни дейности, а за други 7 – на техническо и енергийно обследване. По 16 сгради няма започнати дейности, обобщават от МРРБ.

Източник: GustoNews