Започна изграждането на компостиращата инсталация в Пловдив

Публикувана 18.06.2019 14:18

Започна изграждането на компостиращата инсталация за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Всяка година община Пловдив депонира 15 000 тона зелен отпадък в депото в Цалапица и който представлява 10% от общия отпадък на града. За него заплаща отчисления и такса депониране.

С изпълнението на проекта няма да се заплащат повече тези отчисления, които са в размер на 56 лева, а догодина ще стават 95 лева, ако общините не постигнат целите, поставени от държавата. Отделно се заплаща и такса депониране – 29 лева на тон.

"Това е много важен за Пловдив проект, защото ще обработва растителния отпадък, но и ще генерира материал – компост, от който ще има и приходи, защото ще бъде предоставен на свободния пазар, отделно ще бъде използван и от общинското предприятие „Градини и паркове", коментира кметът на Пловдив Иван Тотев.

На площ от 30 дка ще бъдат изградена площадка с административна сграда, две халета за приемане и за складиране на компоста, озеленяването ще бъде 25%, ще бъде изградена поливна система. За изпълняване на технологията с открито компостиране на купове е предвидено оборудване – шредер, дробилка, трактор, товарач, обръщач на компостни редове.

Куповете компост ще бъдат дълги 45 метра, разпределени на 27 реда, като ще бъдат покрити с полупропусклива мембрана. Предвидено е и лабораторно оборудване. До компостиращата инсталация ще бъде изграден и път.

Растителните отпадъци ще се събират разделно от парковете и градините и от домакинствата на кварталите Коматево и Прослав, където има еднофамилни къщи и където от две години се събират растителни отпадъци в специални контейнери.

Общата цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс, чрез изграждане на компостираща инсталация, което ще намали отделянето на парниковите газове.

Обща стойност на проекта: 9 023 913,84 лв., от която безвъзмездна финансова помощ: 6 070 538,46 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие - 5 159 957,69 лв. и национално съфинансиране - 910 580,77 лв.

Община Пловдив съфинансира проекта с 2 953 375,38 лв., който трябва да приключи през 2020г.

Източник: GustoNews