Институции и политици се обединиха около нуждата от водоснабдяване от каскадата Доспат - Въча

Публикувана 17.06.2019 14:20

Областният управител инициира кръгла маса-дискусия на тема: „Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“ – предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Дискусията предизвика значителен обществен интерес и на нея присъстваха народни представители от парламентарно представените политически сили от Пловдив и областта, кметове и експерти от общините Пловдив, Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, експерти на МОСВ, МРРБ, БД ИБР – Пловдив, РИОСВ, ВиК, „Тракия икономическа зона“, КНСБ, АИКБ, КИИП, сдружение „Бизнесът за Пловдив“, неправителствени организации, медии и граждани.

Водоснабдяването на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада „Доспат – Въча“ е проект, имащ важно значение за развитието на гр. Пловдив и региона около него. Реализацията на този обект не спира да вълнува обществеността и отговорните институции през предходните десетилетия. Темата за водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Доспат – Въча” датира от 60-те години на миналия век и още оттогава е заемал съществено място в приоритетите и програмите за развитие на гр. Пловдив и област Пловдив, като идеята не е преставала да вълнува ръководители и общество. През 2013г. Асоциация по ВиК – Пловдив прие Генерален регионален план за водоснабдяване и канализация, в който проектът „Водоснабдяване на гр. Пловдив и околните общини от каскада Доспат-Въча” е включен в средносрочната инвестиционна програма, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2020-2027г.

Областният управител подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“. До гр. Пловдив водата ще постъпва гравитачно, с относително къси магистрални водопроводи. По трасето ще бъдат захранени населени места на територията на 6 общини – Пловдив, Марица, Кричим, Стамболийски, Перущица и Родопи. Този проект ще има за цел да оптимизира и подобри техническите и икономически параметри, като редуцира трасетата на водопроводи и площадки на съоръжения. Бяха изтъкнати предимствата му – качество, надежност, икономически, хигиенни и здравни норми. Областният управител заяви, че обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

По време на дискусията беше обсъдено качеството на водата на Пловдив и прилежащите общини, и водоснабдяването, което в момента се извършва от сондажни кладенци чрез помпена система.

Шефът на РЗИ – Пловдив – доктор Танчева-Манчева заяви, че в Пловдив водата в Пловдив е с добри показатели, но проектът за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“ категорично трябва да получи широка обществена подкрепа и да бъде реализиран, защото тогава всички жители ще получат възможността да потребяват вода с изключително високи вкусови качества.

Народният представител Менда Стоянова също застана зад проекта и призова всички присъстваща да се обединят около него, защото е с визия за бъдещето. Подкрепа заявиха и народните представители Славчо Атанасов, Джевдет Чакъров, Спас Гърневски, Костадин Попов, Запрян Янков, представители на „Басейнова дирекция“, на работодателските организации, „Зелени балкани“ и други обществени институции, както и депутатът Манол Генов, който поиска конкретни параметри за себестойността на крайния продукт.

В момента е избран изпълнител, който да изготви актуални предпроектни проучвания за обекта, но върви процедура по обжалване, която се разглежда в КЗК.

След приключване на предпроектното проучване, ще бъде насрочена дата за следваща кръгла маса, на която отново ще бъде дискутирано извършеното до момента.

Източник: GustoNews