7 глоби по договори за над 7 милиона лв. за община Асеновград заради незаконосъобразност на проведени процедури по ЗОП и сключени договори с изпълнители

Публикувана 04.06.2019 14:22

Над 7 милиона лева финансови корекции ще трябва да заплати община Асеновград заради незаконосъобразност на проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори с изпълнители. Това стана ясно след питане на народния представител Христо Грудев до министъра на околната среда и водите Нено Димов. Д-р Грудев поиска подробности около проекта за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за град Асеновград. Той попита министър Димов на какъв етап е физическото и финансово изпълнение на проекта и кога се очаква окончателното приключване на дейностите по сключените договори?

Колко и какви финансови корекции са наложени на община Асеновград и в какъв размер от УО на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“? Обжалвани ли са и на какъв етап са съдебните дела?

От отговора на министър Нено Димов става ясно, че строителните и монтажни работи по водоснабдителната и канализационна мрежа в обхвата на проекта са възложени по два отделни договора с изпълнители и към настоящия момент са завършени, като е подписан Констативен акт 15 за установяване годността за приемане на строежите. Другата основна строителна дейност от обхвата на проекта – проектиране и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Асеновград все още не е завършена. Строителството на обект ПСОВ-Асеновград е спряно, като е съставен Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Акт обр. 10). След възобновяване на строителството, може да се даде реалистична прогноза за завършването на проекта, съобразно представен работен график.

Финансовото изпълнение на целия проект е 90 % от безвъзмездната финансова помощ. В резултат на извършен последващ контрол за законосъобразност на проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключени договори с изпълнители са наложени общо 7 финансови корекции по договори. Общият размер на наложените финансови корекции, определени върху договорените разходи по проекта възлиза на 7 154 386 лв. Във връзка с издадените от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда 2014-2020 индивидуални административни актове за установяване на нередност и респективно налагане на финансова корекция са заведени 5 бр. съдебни производства, като във всеки един от случаите съдът е потвърдил наличието на
нередности и финансова корекция.

Източник: GustoNews