Командироват пловдивски прокурор в ОЛАФ

Публикувана 30.05.2019 10:23

Прокурорската колегия на ВСС командирова Димитър Беличев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, като командирован национален експерт в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 01.-06.2019 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироването правото си да получава полагащото му се трудово възнаграждение за заеманата от него длъжност като прокурор.

 

 

 

Източник: GustoNews