Едва 22.16% е избирателната активност в Пловдив до 17.30 часа

Публикувана 26.05.2019 18:41

Към 17.30 часа избирателната активност в Пловдив е 22.16 %.  Правото си на глас са упражнили 66 566 избиратели.

                                                              

Ето информацията по райони:                            

                                  

Район             Брой избиратели      Брой комисии           брой гласували         %

Централен     64 601                                        105                          17 369 26,89 

Източен         45 406                                          70                            7160    15,77

Западен         32 269                                          52                            7524   23,32

Северен         43 287                                          75                          10 213  23,59

Южен             66 456                                        100                           14076   21,18 

Тракия            48 305                                         75                            10224  21,17

                       300 324                                      477                           66566    22,16

Източник: GustoNews