Сайтът на Европейския парламент е активен след 19 часа

Публикувана 26.05.2019 12:21

Сайтът на Европейския парламент (на български език) https://rezultati-izbori.eu/, ще публикува днес след 19.00 часа в реално време прогнозите и временните резултати от изборите. Това е единственият официален източник на обобщени (на ниво ЕС) резултати от изборите за ЕП.

Към момента сайтът съдържа всички резултати от минали европейски избори.

Пълненето на сайта с данни от изборния ден ще започне към 19 часа българско време. Възможни са промени в типа резултати по държави (например прогноза или официален временен резултат), но часовете остават едни и същи.

- Първите национални прогнози (от Австрия, Кипър, Германия, Гърция, Ирландия, Малта, Холандия) ще бъдат качени и публикувани в 19:00 ч.

- Следващите са в 20:00 ч - България, Хърватия и след това в 21 ч - Франция, Дания, Испания, като ще продължат да постъпват и по-късно.

Националните резултати може да се следят тук:
https://rezultati-izbori.eu/nachionalni-rezultati-pregled/

Първите обобщени прогнози за ЕС ще излязат в 21:15 ч. и ще представят разпределението на местата в бъдещия ЕП във формата на пленарна зала. Прогнозите ще бъдат актуализирани още два пъти: в 22:15 и в 00:15 (27 май).

Първи прогнозни резултати за ЕП ще бъдат публикувани в 1:15 бг време (27 май).

График за публикуване на данните от изборите на сайта https://rezultati-izbori.eu/:

19:00

7 национални прогнози
Австрия, Кипър, Германия, Гърция, Ирландия, Малта, Холандия

20:00

2 допълнителни национални прогнози
България, Хърватия

21:00

3 допълнителни национални прогнози
Франция, Дания, Испания

21:15

Първа обобщена прогноза за ЕП въз основа на:
- 12 национални прогнози, публикувани по-рано, и
- намерения за гласуване преди изборите в останалите 16 държави членки.

22:00

4 допълнителни национални прогнози
Полша, Португалия, Румъния, Швеция

22:15

Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:
- 16 национални прогнози, публикувани по-рано, и
- намерения за гласуване преди изборите в останалите 12 държави членки.

23:00

1 национален официален временен резултат
Финландия

23:15

Актуализирана обобщена прогноза за ЕП въз основа на:
- 16 национални прогнози, публикувани по-рано;
- 1 официален временен резултат, и
- намерения за гласуване преди изборите в останалите 11 държави членки.

27 май

00:15

Първи прогнозни резултати за ЕП въз основа на:
- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър,
Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;
- официални временни резултати в 13 държави членки: Австрия, Белгия, Германия,
Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария,
Финландия, Хърватска;
- национални прогнози от 5 държави членки: България, Италия, Полша, Румъния и
Франция, и
- намерения за гласуване преди изборите в Обединеното кралство.

00:30

1 национален официален временен резултат
Официални временни резултати във Франция

01:00

1 допълнителна национална прогноза
Първи официални временни резултати в Обединеното кралство (частични)

01:15

Актуализирани прогнозни резултати за ЕП въз основа на:
- официални крайни резултати в 9 държави членки: Гърция, Естония, Испания, Кипър,
Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Швеция;
- официални временни резултати в 14 държави членки: Австрия, Белгия, Германия,
Дания, Ирландия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Унгария,
Финландия, Франция, Хърватска;
- първи (частични) официални временни резултати в Обединеното кралство, и
-  национални прогнози от 4 държави членки: България, Италия, Полша и Румъния

02:15

Вероятна последна актуализация на прогнозни резултати за ЕП въз основа на новопостъпили данни

Източник: GustoNews