проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”

ПУ избира нов ректор и Академичен съвет

Публикувана 21.05.2019 13:02

"Отивам си от поста ректор на Пловдивския университет удовлетворен, защото за тези 8 години висшето училище разви уникална за българските условия инфраструктура. По време на двата ми мандата бяха привлечени 8,7 млн. лева извънбюджетни средства и 3,5 млн. лева целево финансиране за материално-техническата база", това заяви проф. д-р Запрян Козлуджов, ректор на ПУ „Паисий Хилендарски” преди откриването на Общото събрание за избор на нови ръководни органи и Академичен съвет.  

Общото събрание започна своята работа днес в 10:00 часа в ГДК „Борис Христов” при кворум в присъствието на 328 делегати. Изборът на нов ректор ще се счита за действителен, ако за кандидата са гласували 165 от присъстващите.  

Преди избора на ръководни органи и нов Академичен съвет делегатите изслушаха отчета на проф. д-р Запрян Козлуджов, който обхвана двата му мандата на ректор – от 2011 до 2015 г. и от 2015 до 2019 г. За този период ПУ „Паисий Хилендарски” получи завидно висок рейтинг сред българските университети и в момента заема 3-то място според общия брой на обучаваните студенти: 18 040 студенти и 340 докторанти, заяви проф. Козлуджов. Площта на университетската инфраструктура се увеличи с 87%  – от 10 262 кв. м през 2012/2013 г. до 19 163 кв. м през академичната 2017/2018 година, добави той. Реализирани са всички четири блока на студентските общежития, както и модерна спортна зала, благодарение на което ПУ „Паисий Хилендарски” разполата с най-модерната материално-техническа база в страната. 

Проф. Козлуджов отчете, че за изминалите два мандата планът за прием за държавна поръчка в ОКС „Бакалавър” се изпълнява почти на 100%. Забелязва се устойчива тенденция за запазване на позициите ни на образователния пазар, независимо от демографския срив, подчерта ректорът. И добави, че постигнатата висока финансова стабилност позволява решаването на приоретитетни задачи, които са от значение за развитието на Университета в следващия период. 

В знак на благодарност проф. Козлуджов подари на екипа си плакети с лични послания, подписани от него. 

В момента делегатите гласуват за избор на председател на Общото събрание и членове на Контролния съвет. След избора им ще се пристъпи към обсъждане на кандидатурите за нов ректор на Университета. До момента единствената издигната кандидатура е тази на проф. д-р Румен Младенов.

Източник: GustoNews