Кметът на Кричим - Атанас Калчев

Кметът на Кричим: Подкрепяме гражданската инициатива за запазване на банковия офис на ДСК

Публикувана 16.05.2019 15:16

Предстоящото закриване на съществуващия в Кричим клон на банка ДСК и породените от този факт спекулации с името на градоначалника Атанас Калчев и общински съветници, принуди кметът ясно и категорично да заяви (бел.ред: Коментарът е без редакторска намеса):  

„Уважаеми съграждани, за да се прекратят започналите спекулации по отношение на участието на общински съветници от Общински съвет-Кричим и кмета на община Кричим в предстоящото преустановяване дейността на банковия офис на БАНКА ДСК ЕАД в гр. Кричим, като Кмет на общината искам да направя следното разяснение:

Съвместно с Председателя на Общински съвет Кричим г-жа Анка Хаджиева, в качеството ни на представители на общинското ръководство, сме подписали и изпратили подкрепящо писмо в подкрепа на гражданската инициатива за запазване дейността на банковия офис в гр. Кричим.

С изпратеното писмо се обръщаме към Председателя на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на БАНКА ДСК ЕАД, че подкрепяме желанието на нашите съграждани и изразяваме своята увереност, че ще се вземе пред вид гражданската инициатива подкрепена с подписка от 1967 човека, която сме приложили ведно с придружително Уведомително писмо от гражданите, и отправяме молба за предприемане на всички необходими действия от тяхната компетенция и дадените им правомощия, за запазване дейността на банковия офис в град Кричим, който функционира още от самото му разкриване от 1970г. до днес.

Извън контекста на писмото си позволявам да напомня на всички жители на община Кричим, респективно гр. Кричим, че всички заедно живеем в едно общество и никой няма право меко казано чрез “неправилно“ говорене и разпространяване на фалшиви новини, да създава в местната общност напрежение и негативни настройки срещу законно избраната местна власт в цялост (кмет и общински съветници от всички политически партии предствавени в Общински съвет Кричим). Препоръчвам на всички бивши политици и сегашни псевдополитици, “самозвани общественици или представящи се за такива”, които си мислят, че са били, или че към момента са някакви фактори от местно значение, да спрат да се опитват да заиграват със затрудненията и проблемите на гражданите на нашият град, които евентуално биха възникнали при преустановяване на дейността на банковия офис на БАНКА ДСК ЕАД в град Кричим. Независимо, че се намираме в предизборна ситуация на избори за евродепутати, която впоследствие ще премине в предизборна ситуация за изборите на местна власт, моралът и достойнството на хората, и тяхното зачитане и уважение, трябва да бъдат водещи за всеки един от нас, защото това е основната движеща сила на всяко гражданско общество, та дори то да е с размерите на Кричим. Уважението към морала и достойнството на другите е предпоставка за постигане на общите цели от широко обществено значение, какъвто е и конкретния казус с предстоящото закриване на банковия офис в града. Общинското ръководство в мое лице и общинските съветници не са инициатори за закриването на ДСК в Кричим, нямат такива интереси и правомощия. Всяко твърдение в обратното е невярно твърдение и може да бъде окачествено като опит за дискредитация на кмета или общинските съветници с оглед ситуацията, която описах по-горе.

Не на последно място държа да подчертая, че БАНКА ДСК ЕАД е изцяло частна банка и като такава, централната и местната власт по никакъв начин не могат и нямат право да влияят на взимането на решения по отношение на оптимизацията на дейността на банковата институция. Именно поради този неоспорим факт, ние като общинско ръководство подкрепяме гражданската инициатива за запазване дейността на банковия офис, настойчиво молим за преразглеждане на решението за закриването му, но не можем да се разпореждаме за промяна на корпоративната политика водена от една изцяло самостоятелна банкова институция.”

Източник: GustoNews