Младен Шишков съдейства за дарение на училището в Дълго поле

Публикувана 13.05.2019

Три класни стаи в Обединено училище "Христо Ботев" в село Дълго поле, община Калояново получиха ново оборудване, благодарение на пари, отпуснати от Министерството на образованието със съдействието на кандидата за евродепутат от ГЕРБ Младен Шишков.

„В учебното заведение преподава млад и много мотивиран екип, който чрез иновативни методи и съвременни технологии  се стреми всеки ден и час да провокира мисленето на учениците, да повишават знанията им и формират важни умения. Цялата тази позитивна, целенасочена работа на педагогическия екип обаче са затруднява от недостатъчното финансово обезпечаване на училището, поради малкия брой ученици. Част от предизвикателствата, които срещаме в това отношение са остарялата материална база и липсата на достатъчно техника за разработване на иновативни уроци“, коментира директорът Стойна Делчева. Тя споделя проблема при посещението на учители от Обединено училище "Христо Ботев" в Народното събрание и  среща с народните представители от ГЕРБ-Пловдив област ген. Константин Попов, Запрян Янков, Младен Шишков и други. Тогава  Шишков  поема ангажимент да съдейства да бъдат отпуснати необходимите средствата.

„Осигурихме тези средства, защото съм убеден, че всяко дете заслужава достъп до качествено образование, независимо колко малко е училището. Годините, прекарани в учебното заведение оформят неговия мироглед, характер, знания и умения, неговото отношение към света. А то ще бъде такова, каквото е било отношението на родители, учители и възпитатели към него. Затова учениците имат нужда от нов вид училища - по модерни, по иновативни, оборудвани по европейските стандарти, от  любящи и мъдри учители – творци, от свободата да изразяват себе си, своята индивидуалност, както и от творческа среда, където да развият своите таланти“, коментира Младен Шишков.

Парите вече са преведени по сметката на училището и с тях 3 учебни кабинета ще получат нов облик за радост и на ученици, и на учители.

Източник: GustoNews