Община Родопи получи безвъзмездно близо 300 хиляди лева по социален проект

Публикувана 09.05.2019 17:57

Договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 263 256.79 лв. подписа с Министерството на труда и социалната политика днес кметът на Община Родопи Пламен Спасов. Договорът е по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2”.

„Чрез този проект създаваме иновативен и устойчив модел за предоставяне на мобилни социално-здравни услуги, надграждащи съществуващите до момента в Община Родопи”, обясни Спасов.

В проекта са включени 95 лица: хора с увреждания и техните семейства, нуждаещи се от постоянна грижа и обслужване. Ще бъдат открити 30 работни места, за да бъде даден шанс на безработни хора да се включат и участват активно в пазара на труда. Предстои също закупуването на автомобил за придвижването на специалистите, заети по проекта.

„Заместник-министър Зорница Русинова изтъкна, че сме сред първите петнадесет общини, одобрени по процедурата, а това е и групата на отличниците в България”, сподели още кметът на Община Родопи.

Източник: GustoNews