Поправка в закона предлага ценните сгради да се ремонтират без съгласуване

Публикувана 25.03.2019 20:11

Ценните сгради да се ремонтират без съгласуване предлага поправка в закона. Законова поправка може да отвори вратите пред инвеститори, които искат да строят върху паметници на културата. В момента нищо по ценните сгради не може да се променя без становище на Института за културно наследство или общинските комисии. С новата поправка, ако те не се произнесат до две седмици, автоматично се приема, че строителите имат зелена светлина. Поправката целѝ намаляване на сроковете за чакане. Собствениците на ценни сгради обаче са притеснени.

В института работят около 45 души, тоест - един човек отговаря за 3000 сгради. Така издаването на становище за две седмици става почти невъзможно.

„Няма как горе-долу 5 човека да се произнасят по инвестиционните проекти в НИНКН. Каква е гаранцията, че някой с користолюбиви цели няма да забави някоя преписка и кой ще носи отговорност?”, коментира експертът по опазване на недвижимо културно наследство Валентина Едрева.

Принципът на мълчаливо съгласие вече е работил през 2009 г. Жертви на мълчанието стават няколко сгради в страната. Затова и общините са против. „Този стар режим, който тогава действаше, доведе до разрушаването на знакови културни ценности. Идеята не е добра - по отношение на културни ценности да се въведе мълчаливо съгласие. Това го няма никъде по света”, смята зам.-кметът по културата на София Тодор Чобанов.

Според вносителите от Министерския съвет целта на поправката е да улесни гражданите. „Всъщност голямата маса от хора, които са засегнати от бавната работа по преписките, са обикновени хора”, каза още директорът на Дирекция „Модернизация на администрацията” Красимир Божанов.

Министерството на културата също намира, че принципът на „мълчаливото съгласие“ би могъл да бъде не в помощ, а в ущърб на ценните сгради.

Източник: nova.bg