Застраховат изложба в Археологическия музей за 50 хиляди

Публикувана 20.03.2019

Национална изложба със заглавие „Преоткритият свят на стара Европа“, която ще бъде експонирана в Регионалния археологически музей - Пловдив от 15 май до 30 октомври, ще получи гаранция за застраховка за 50 хиляди лева. Парите се осигуряват от бюджета, като държавна гаранция за временни експозиции в страната в съответствие със застрахователната стойност на експонатите. Сумата ще бъде блокирана за периода на транспортиране на изложбата.

Изложбата „Преоткритият свят на стара Европа“ ще включва движими културни ценности от фондовете на Националния исторически музей, Националния археологически институт с музей - БАН и Регионалния исторически музей - Велико Търново.

Представянето й ще допринесе за мисията на програмата „Европейска столица на културата“, а именно да подчертае разнообразието на европейската култура и да привлече вниманието към различните общности с фокус към културните различия и прилики.

Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

Източник: GustoNews