Славчо Атанасов: Все още няма регистър на зелените площи и това е недопустимо

Публикувана 19.03.2019

Все още няма изготвен публичен регистър на зелените площи, нещо повече – от септември 2017 година Община Пловдив е в нарушение за това, заяви в Пловдив народният представител и кмет на града в мандат 2007-2011 Славчо Атанасов. По думите му това е недопустимо.

Без публичен регистър се прикрива информацията кои площи са отредени за зелени и това често създава проблеми и обществено напрежение, добави и председателят на групата общински съветници от Патриотичния фронт Слави Георгиев.

Славчо Атанасов припомни, че според Общия устройствен план, приет през 2007 г. Пловдив трябва да разполага с 632 хектара зелени площи. Ситуацията в момента обаче била съвсем различна:

„79, 6 хектара от предвидените терени за обществени зелени площи са преотредени за други цели.

335,9 хектара или 53 % от предвидените терени за обществени зелени площи нямат реализация и не могат да се отнесат към зелената система на града.

115,9 хектара от обществените зелени площи имат някакво частично паркоустрояване.

100,5 хектара или едва 16 % от всички зелени площи имат благоустрояване и за тях може да се каже, че се използват пълноценно от жителите на града. Това прави средно по 3 кв.м. зелена площ на жител при европейски стандарти 20 кв.м. на човек”, посочи Славчо Атанасов. По думите му всичко това показва, че градът е много далеч от желаните параметри за пълноценна зелена система.

Друг сериозен проблем, според него, е поддържането на междублоковите пространства. В една сериозна част те са нефункционални, необлагородени, нямат вид и смисъл на паркови и зелени пространства. „Тук общинските предприятия не само не полагат необходимите усилия, но и администрацията на Иван Тотев не влиза в пряко взаимодействие с хората, каза Славчо Атанасов и припомни добрата практика от неговия мандат, когато чрез създадените Граждански съвети за тези пространства хората и общината заедно полагаха грижи.

Славчо Атанасов посочи като сериозен проблем и неспазването на законите и наредбите, според които новото строителство би трябвало да озеленява в процентно отношение всеки нов обект.  „При такова ново строителство 20 % от територията трябва да се отрежда за зелена площ, но това не се спазва”, каза Славчо Атанасов и даде пример с „Оазисите”.

По думите му притеснителен е факта, че в управленската програма на Иван Тотев не са заложени реални мерки за това градът да има пълноценна зелена система.  Слави Георгиев го подкрепи, подчертавайки: „Набляга се върху озеленяване, което цели публичен ефект, но не и реално въздействие върху зелената система, а оттам и – на чистотата на въздуха”. „Не е идеята по булевардите да се засаждат рози, които изглеждат красиво, но не изпълняват ролята на чемшира, който е доказано оръжие №1 срещу фините прахови частици, които замърсяват въздуха”, даде пример Слави Георгиев.

9 млн. лв. бяха дадени за реконструкцията на Цар-Симеоновата градина, но те не бяха инвестирани в растения и дървета, даде следващ пример председателят на групата общински съветници.

„7 години не се полагат адекватни грижи за паркове в градска среда като „Рибница”, „Ружа”, парковете зад паметника на Хан Крум и до училище „Димитър Талев”. Това контрастира ярко с решението на Общината да изгради парк в гората, край Гребната база до р. Първенецка – място, по-близо до Оризари, отколкото до центъра на Пловдив”, добави Слави Георгиев.

Общинският съветник Костадин Гаров даде пример с този парк за това, че общината действа неефективно, скъпо и бавно. „Неефективно, защото Общината прави парк не в градска среда, където е необходимо, а извън града. Бавно, защото се предвиждат 5 години, и скъпо – защото струва 5 млн. лв”.

Източник: GustoNews