Кръгла маса за образованието организират в Хуманитарната гимназия

Публикувана 06.03.2019 15:49

Кръгла маса  -  дискусия на тема: „Мястото на хуманитарното образование в съвременния свят” организират Училищното ръководство и педагогическият колектив на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив.

Образователният форум ще се проведе на 23.03.2019 г. (събота) в Актовата зала на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”.

Проблемите, които ще обединят дискусията:

- Какво налага да се защити и преосмисли ролята на хуманитарните науки и хуманитарното знание днес?

- Новите процеси в съвремието

- Глобализацията

- Масираното навлизане на нови технологии – плюсове и минуси

- Изкушенията на виртуалния свят

- Подмяната на реалния свят с виртуален

- Динамика и фрагментарност на настоящето

- Промяната в социума и мястото на човека в него

- Изпитания пред възможностите за преосмисляне на новия свят

- Ролята на хуманитарните дисциплини за отстояване на автентичната човешка личност

- Традиции

- Перспективи

- Реализация и възможности пред завършилите хуманитарно образование

Източник: GustoNews