Влизаме в Патриотичен месец, отбелязваме пет годишнини

Публикувана 07.02.2019

Месец  под  надслов „По пътя  на свободата” и изяви, свързани с „Левски във времето”  и  „3 март – помним и почитаме”, организират от 7 февруари до 12 март Общински Комитет „Васил Левски” , Национален Проект на ”Ротари” и „Зонта” клубове - „Народните Будители и Аз”, Регионален Исторически Музей – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”, Народна Библиотека „Иван Вазов”, Общински Читалищен Съюз – Пловдив, Гражданско Движение в полза на образованието „Хр.Г. Данов”, Асоциация на учителите - пенсионери „Найден Геров”, Комитет „Родолюбие”, Пловдивски автомобилен клуб „Ретро”, Районни клубове на пенсионера.

Инициативата е по повод:

●280 години от рождението на Софроний Врачански
●185 години от рождението на Любен Каравелов
●150 години от създаването на Български революционен централен комитет /БРЦК/


Ето програмата на месеца под надслов „По пътя на свободата”:

ОРГАНИЗАТОРИ:                                                                           ТЕМАТИКА:

НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1931“                                      „ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЛЕВСКИ”
ДАТА: 07.02.2019, ЧАС: 17.00                                разговор в литературния клуб
МЯСТО:В ЧИТАЛИЩЕТО                                      върху две книги за Апостола:

„Васил Левски /Дяконът/“ на Захари Стоянов и „Любовта и смъртта на родения от Бога” на Неда Антонова

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ – 1983“                                        “ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДНЕС”
ДАТА: 12.02.2019, ЧАС: 11.00-12.00                      Мултимедийна презентация  -     
МЯСТО: СУ„Св. Патриарх Евтимий”                      "Паметници на Апостола по света”
                                                                                  лектор – Матей Матеев, художник,
                                                                                  член на Общински комитет „Васил 
                                                                                  Левски”- Пловдив


НЧ „Хр. Смирненски – 1935“                           ИЗЛОЖБА във фоайето на читалището,

ДАТА: 14.02.2019г.                                                 посветена на 146г. от обесването
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                                     на Апостола на свободата Васил   
                                                                                Левски

 

НЧ „П.Р. Славейков – 1908“                                 Среща с писателя Благой Емануи-
ДАТА: 15.02.2019, ЧАС: 13.00                              лов и представяне на книгата му
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                      „Тайни и загадки около залавянето                 
                                                                               на Васил Левски” с ученици от ОУ 
                                                                               „Душо Хаджидеков”


НЧ „Назъм Хикмет-1922“                                      ФИЛМ за Дякона с ученици от
ДАТА: 15.02.2019, ЧАС: 12.00                              СУ "Любен Каравелов"
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО

 

НЧ „Пейо К. Яворов- 1926”                                  "Да следваме заветите на
ДАТА: 15.02.2019, ЧАС: 10.00                              АПОСТОЛА"-  дискусия
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО


НЧ „Съвременник – 1986“                                     Прожекция на филма "Дякона",
ДАТА: 18.02.2019, ЧАС: 11.30                              за ученици от І клас от СУ "Свети
МЯСТО: БИБЛИОТЕКАТА НА                              Софроний Врачански" с класен
                  ЧИТАЛИЩЕТО                                     ръководител г-жа Шени Узунова


НЧ „Георги Търнев – 1900“                                 „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – живот, дело
ДАТА: 18.02.2019, ЧАС: 13.30                            и безсмъртен подвиг“ /тържестве-
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО       но отбелязване 146 години гибелта  на Апостола /   


НЧ„Димитър Благоев – 2008“                               "Апостоле, ние пазим твоя завет",
ДАТА: 18.02.2019, ЧАС: 18.00                               с децата от клуб "Сръчковци" към
МЯСТО: БИБЛИОТЕКАТА НА                               читалището
                 ЧИТАЛИЩЕТО


НЧ „Иван Вазов – 1931“                                         „Знам за Апостола” – викторина с
ДАТА: 18.02.2019, ЧАС: 12.30                                ученици от 4 клас на ОУ ”Захари
МЯСТО: ОУ„ЗАХАРИ СТОЯНОВ”                         Стоянов”

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                         Общоградски митинг - ПОКЛОНЕНИЕ
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                                    по случай 146-та годишнина от Обесва-
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                             нето  на Апостола на  свободата Васил
ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”                 Левски
„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”
КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”
НБ „ИВАН ВАЗОВ”
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 11.00
МЯСТО: ПРЕД ПАМЕТНИКА
НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - БУНАРДЖИКА


НЧ „Иван Вазов – 1904“                                               „И днес си ни нужен, Апостоле!”
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 10.00                                     поетичен рецитал на актьора
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                                           Недялко Генов

 


НЧ „Иван Вазов – 1904“                                               ФИЛМ „Песните на Левски”
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 10.30 
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО  

 

НЧ „Иван Вазов – 1904“                                        „Да разкажем за Левски на най-

ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 11.00                                   малките” – ученици от горните
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                                         класове  гостуват във 2 клас на
                                                                                     ОУ „Захари Стоянов”

 

НЧ „Съвременник – 1986                                           Организиране на училищно
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 13.00                                   отборно състезание "Ликът на
МЯСТО: ОУ "Пенчо Славейков"                              Апостола" с ученици от 5 до 7 клас


 
НЧ "Младост - 1983 г."                                              "Васил Левски - чистата съвест на
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 14.00                                 на България" - литературна среща 
МЯСТО: ЗАЛА на клуб "Идея"
                 Ж.Р. "Тракия" бл. 13

 

НЧ „Тракия - Пловдив - 2008“                                   "Васил Левски в поезията на
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 14.00                                    пловдивските автори"
МЯСТО: ЗАЛАТА за изяви в
                 ЧИТАЛИЩЕТО

 

НЧ „Димитър Пешев - 1998“                                     146 г. от гибелта на Васил Левски-
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 16.00                                презентация за живота и делото на
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                                      Апостола на свободата

 

НЧ „Н.Вапцаров-1928-кв. Прослав”                        Открит урок - Историческа презен-
ДАТА: 19.02.2019, ЧАС: 17.30                                 тация за живота и дейността      
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО                                       на Васил Левски
 

НЧ „Н.Вапцаров-1928-кв. Прослав”                     ИЗЛОЖБА на колажи от картини

ДАТА: 19.02.2019                                                    за  Апостола
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО
             


НЧ „Шалом Алейхем 1925”                                     „Велик и безсмъртен” – среща с
ДАТА: 20.02.2019, ЧАС: 14.00                                писателя и историк Петър Ненков
МЯСТО: В ЧИТАЛИЩЕТО

 


                                          „3 МАРТ – ПОМНИМ И ПОЧИТАМЕ”

 

НЧ „П.Р.Славейков 1908”                               Отбелязване на 3 март – Национален
ДАТА: 28.02.2019, ЧАС: 13.00                        празник на България. Среща с Петър
МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕТО                                 Ненков – учен, историк и писател.
ул. „Петко Д. Петков” №42                             Представяне на книгата му „Долина-
                                                                         та на българските титани” с ученици от      ОУ „Д. Хаджидеков”

 

НЧ „Назъм Хикмет-1922“                                           ИЗЛОЖБА за Освобождението
ДАТА: 28.02.2019 г.                                                    на България от Османско влади-
МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕТО                                            чество


НЧ „Иван Вазов – 1931“                                             „Защо отбелязваме Националния
ДАТА: 01.03.2019, ЧАС:12.00                                    празник на България на 3 март”-
МЯСТО: БИБЛИОТЕКАТА                                       образователен урок с презентация
                                                                                     пред ученици от 6 клас 


НЧ „Иван Вазов – 1931“                                         ВИТРИНА с библиотечни документи
ДАТА: 01.03.2019 г.                                                 на тема : „Пътят към свободата”
МЯСТО: БИБЛИОТЕКАТА


НЧ „Пейо К. Яворов- 1926”                                           „Да се учим от миналото, за да
ДАТА: 01.03.2019, ЧАС:10.00                                       съхраним Българския ДУХ,
МЯСТО:ЧИТАЛИЩЕТО                                                отразен в българската проза и 
                                                                                       поезия " - среща-разговор


НЧ „Иван Вазов – 1904”                                         „Трети март – свобода или освобож-

ДАТА: 02.03.2019, ЧАС:10.30                                     дение” – слово на Ваклуш Толев 

МЯСТО:ЧИТАЛИЩЕТО                                               /архив от 2004 г/


НЧ „Димитър Пешев – 1998“                                               „ПРОБУЖДАНЕТО"- лекция
ДАТА: 03.03.2019, ЧАС:12.00
МЯСТО:ЧИТАЛИЩЕТО

Източник: GustoNews