Осъдиха кмета на Карлово на първа инстанция

Публикувана 10.01.2019 17:00

Районен съд – Пловдив осъди подсъдимия Емил Кабаиванов на три години лишаване от свобода и лишаване от право да заема длъжността „кмет“ за срок от 4 години. На основание чл. 66 ал. 1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 4 години.

Съдът призна подсъдимия Емил К. за виновен в това, че в периода 24.04.2013г. – 30.04.2014г. в гр.Карлово, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Карлово, е присвоил чужди пари в големи размери – общо 26 984,68 лв., собственост на Община Карлово, получени от нея по сключен между Министерство на околната среда и водите и Община Карлово договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд  за „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа в гр.Карлово“, връчени му в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като присвоените средства са предоставени на българската държава от Европейския съюз – престъпление по  чл. 202 ал.2 т.1 и т.3 вр. чл. 201 вр. чл. 26 ал.1 от НК вр. чл. 54 вр. чл. 37 ал.1 т. 6 от НК

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Пловдив.

Източник: GustoNews