Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена / снимка: Inlife.bg

Форум „България и европейското културно наследство“ събира студенти във Виена

Публикувана 06.12.2018 11:08

В навечерието на българското домакинство на европейската програма „Културна столица на Европа“, студенти от различни специалности се събират на конференция с българистична проблематика в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена.

Над 50 участници от 17 университета и образователни институции от Атина, Белград, Берлин, Братислава, Будапеща, Букурещ, Венеция, Виена, Дъблин, Киев, Комотини, Лондон, Любляна, Мелитопол, Фрайбург ще дискутират върху темата на тазгодишната пета поред интердисциплинарна конференция за студенти – бакалаври, магистри и докторанти: „България и европейското културно наследство“.

Конференцията е един добър пример за междуинституционално сътрудничество.

Инициатори и организатори на тази вече станала традиционна среща са Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, Славянският семинар на Университета „Алберт Лудвиг“ – Фрайбург, Германия, и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Партньори са Българският лекторат към Института по славистика – Виенски университет, Министерството на образованието и науката и прилежащите му лекторати в чуждестранни университети (Атина, Белград, Берлин, Братислава, Букурещ, Будапеща, Дъблин,  Киев, Комотини, Лондон, Любляна, Мелитопол, Сегед, Фрайбург), Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ и Südosteuropa-Gesellschaft e.V. Конференцията се провежда под патронажа на Министерството на културата – България.

Конференцията ще бъде открита официално на 7 декември от Н. Пр. д-р Иван Сираков, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Австрия, от госпожа Наталия Михалевска, директор на  дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на Министерството на образоването и науката, и от доц. д-р Румяна Конева, която като бивш лектор по български език, литература и култура в Университета Фрайбург и настоящ директор на Българския културен институт „Дом Витгенщайн“,  е особено пристрастна към темата за разпространението на българския език и българската култура в чужбина.

Идеята на конференцията е да се активизира интересът към страната ни от млади чуждестранни лингвисти, културолози, социолози, политолози, изкуствоведи и още специалисти от различни области на хуманитарното знание, за съграждането на един положителен образ на България. Намерението е и да се подкрепят и насърчат изследванията върху уникалния и същевременно европейски характер на българската култура, като интересът се посее у най-младите изследователи, пред които предстои да градят своята научна и професионална кариера. По-амбициозната цел на проекта е да се сподели една „добра практика“ за популяризиране на българската култура в чужбина чрез посредничеството на млади нейни „посланици“ – студенти и докторанти в различни области на знанието – и в колаборация с българските културни институти в чужбина.

Тази година младите учени ще представят своите визии в области като: България и Европейският съюз, културен трансфер и идентичност, българската идентичност между традициите и европейското настояще, мултикултурализъм: традиции, настояще, перспективи;миграционни процеси, мигриращи мотиви/теми в литературата /езика/ изкуството и културата, митове и стереотипи в българската култура, езикът като медиатор или граница, България в медиите и в политическия дискурс.

В станалата традиционна съпътстваща културна програма тази година ще бъдат представени преводи на Димитър Камбуров от ирландската авторка Ейлиш ни Гуивна, която посещава неговите курсове по български език, и книгата на Соня Тодорова „Незнайните образи хорски“.

Ще бъде осъществена и премиерата на сборника „Културен трансфер и българска идентичност“, Национално издателство „Аз Буки“, 2018. Сборникът представя доклади на студенти и докторанти от четвъртото поредно издание на конференцията, осъществено през декември 2017 г.

Изданието е осъществено благодарение на подкрепата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Славянския семинар на Университета Фрайбург, БКИ „Дом Витгенщайн“ във Виена и НИОН „Аз -Буки“.

Източник: GustoNews