Започва Национална среща за противодействие на трафика на хора

Публикувана 07.11.2018 09:29

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Пловдив, организира Национална работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. Събитието се реализира с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“ и ще се състои в периода 7-9 ноември 2018 г., в хотел Рамада Пловдив Тримомциум, гр. Пловдив.

Срещата ще бъде открита от г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и инж. Златин Велев, зам. кмет на  Община Плодвив и председател на МКБТХ Пловдив.

В събитието ще вземат участие председателите и секретарите на десетте Местни комисии за борба с трафика на хора от градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе, Сливен и Плевен, както и членове на Местните комисии, представляващи различните институции и организации, които работят по проблема на местно ниво. На срещата ще присъстват също представители на администрацията на НКБТХ.

На Националната среща ще бъдат представени и обсъдени резултати от постигнатото през 2018 година. Ще бъде направен анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на национално и местно ниво. Акценти на срещата ще са предстоящите съвместни дейности на МКБТХ и НКБТХ, с цел изготвяне на Проект на програма за предотвравяване и противодействие на трафика на хора за 2019 г. Експертите ще формулират и мерки за повишаване на ефективността на дейностите както на местно, така и на национално ниво.

*За периода 2015-2017 г. 10-те Местни комисии са обхванали близо 65 хиляди лица в рамките на 303 дейности по превенция на трафика на хора.

Според данни на Прокуратурата на Р България за първото шестмесечие на 2018 г. има 339 пострадали лица, за които се води разследване за трафик на хора.

Европейската комисия докладва, че 65% от жертвите на трафик на хора са граждани на стария континент. Според данните на Европейската кмисията 67 % от регистрираните жертви на трафик в ЕС са жертви на сексуална експлоатация (95 %, от които са жени или момичета), следвани от жертвите на трудова експлоатация (21 %) и други форми на експлоатация (12 %).

Източник: GustoNews